จำเป็นต้องปล่อยมือ

Nos, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จำเป็นต้องปล่อยมือ NOS (นอส)

C# G#/C | A#m G# || F# Fm | D#m G# |

C#  ฉันเห็นท่าทีG#/CของเธอมานานA#mแล้ว.. G#  ที่ทำF#ฝืนใFmจเป็นรักกัD#mน..    G#C#  และรู้ว่าเธG#/Cอก็คงเป็นห่วงA#mฉัน..  G#  ที่ทำF#เหมือนเรFmายังเหมือนเดิD#mม..  G#

จะหนีF#ความจริFmงอีกเท่าไD#mร..    G#สุดท้าF#ยเธอเอFmงที่ต้องทD#mน.. อึดอัG#ดใจ

C# จำเป็นต้องปล่อยFmมือA#m  ไม่ยอมจะเห็นG#แก่ตัวไปกว่F#านี้  เมื่อรักFmเรา.. ไม่D#mมีวันต่อไปG#C#  จำเป็นต้องปล่อFmยมือA#m  ในเมื่อมันรู้G#ว่าเธอลำบาF#กใจ  แม้ต้องFmเจ็บ  ต้อD#mงยอมรัG#บ..ความจริง

C# G#/C | A#m G# || F# Fm | D#m G# |

C#  ฉันเห็นสายตG#/Cาของเธอที่มองA#mฉัน..  G#  มันมีF#ถ้อยคำFmที่ซ่อนอD#mยู่..   G#C#  และฉันไม่ควG#/Cรทำเป็นว่าไม่A#mรู้..   G#  ว่าวัF#นนี้เธFmอไม่เหมือนเดิD#mม..   G#

* | ** |

F# | D#m G# | ( x2 )

** |

C# G#/C | A#m G# || F# Fm | D#m G# || C# |