รักคนที่เป็นไปได้

 รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์

Csus2 | ( x2 )

รู้C.. พูดตรง ๆFmaj7 ยากใช่ไหมเธEmเมื่อAmได้เจอทางเลือDm7กที่เขาดีกว่าGฉันCน.. ที่ดูเข้Fmaj7ากับเธอทุกอย่EmางติดAmแค่คนข้าง ๆDm7  ที่เธอเลือกผิดGไป

Fmaj7 อย่าโกรธตัวเอง ถ้าเธอจะไEmม่.. รู้สึAmDm7  มันดีแค่ไหGนที่เราเคยCกอด Fmaj7 ขอบคุณที่ฝืนตัวเอง..ตลอEmดที่เรียนรู้กัAm  เป็Dm7นคนดีเพื่อฉันพอแล้วที่รัG

 หยุดฝืนใCจ..ใช้คำว่ารักกับฉัG/B ถ้ารู้ตัAmว  คนที่GเธอฝันคือเขFmaj7Dm7 กลับไปเชื่อใจGตัวเอง  มันดีEmที่สุดแล้วระAmหว่างเรา ถ้าDm7รักฉันไม่ได้  รักคนFmที่เป็นไปได้ ฉันพอเข้าใจ

C | Caug G |

ผิCด.. ก็คือฉัFmaj7นยังดีไม่พEmดีAmไม่พอจะรั้Dm7งใจเธอก็แค่Gนั้นCบ.. และไปรักFmaj7เขาให้มากกว่EmเธอAmสุขใจเท่านั้Dm7นก็พอแล้วกับGฉัน

* | ** |

Dm7 | Em Am |Dm7 | Em |Dm7 | G |

** |

C ไม่ติดค้างอะไรกันเลG/Bย  เป็นคนเคยรักก็ดีเท่าไหAmร่ ถ้าไม่ใช่G ก็อย่าฝืนใจFmaj7ตัวเอง เพื่อกันเลยDm7 กลับไปเชื่อใจGตัวเอง  มันดีEmที่สุดแล้วระAmหว่างเรา ถ้Dm7ารักฉันไม่ได้  รักคนFmที่เป็นไปได้ ฉันยอมตัCดใจ..

C | C || C |



คอร์ดเพลง รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์

เนื้อเพลง รักคนที่เป็นไปได้ หนุ่ม สมศักดิ์รู้ พูดตรงๆยากใช่ไหมเธอ เมื่อได้เจอทางเลือกที่เขาดีกว่าฉัน คน ที่ดูเข้ากับเธอทุกอย่าง ติดแค่คนข้างๆที่เธอเลือกผิดไป อย่าโกรธตัวเอง ถ้าเธอจะไม่ รู้สึก มันดีแค่ไหนที่เราเคยกอด ขอบคุณที่ฝืนตัวเองตลอดที่เรียนรู้กัน เป็นคนดีเพื่อฉันพอแล้วที่รัก หยุดฝืนใจใช้คำว่ารักกับฉัน ถ้ารู้ตัว คนที่เธอฝันคือเขา กลับไปเชื่อใจตัวเอง มันดีที่สุดแล้วระหว่างเรา ถ้ารักฉันไม่ได้ รักคนที่เป็นไปได้ ฉันพอเข้าใจ ผิด ก็คือฉันยังดีไม่พอ ดีไม่พอจะรั้งใจเธอก็แค่นั้น จบ และไปรักเขาให้มากกว่า เธอสุขใจเท่านั้นก็พอแล้วกับฉัน ไม่ติดค้างอะไรกันเลย เป็นคนเคยรักก็ดีเท่าไหร่ ถ้าไม่ใช่ ก็อย่าฝืนใจตัวเอง เพื่อกันเลย กลับไปเชื่อใจตัวเอง มันดีที่สุดแล้วระหว่างเรา ถ้ารักฉันไม่ได้ รักคนที่เป็นไปได้ ฉันยอมตัดใจ