คนในใจ

 คนในใจ Smile Dog สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนในใจ Smile Dog TMG (สไมล์ด๊อก)

A Amaj7 | D Dmaj7 |A Amaj7 | D Dmaj7 |

A  ฉันสั่งหัวใจ..หยุดเต้F#mน..ไม่ได้Bm  ฉันสั่งใจ..หยุดคิดEถึงเธอไม่ได้

ยิ่งพC#mยายามมากเท่F#mาไรยิ่งพยายาม.C#m. เหมือนยิ่F#mงตั้งใจของฉัBmน... E  ให้คิดถึงเธอA | E

คนที่อAยู่..ในใC#mจ  จะลบBmยังไงก็ไEม่-ออAก.. ไC#mป   จะล้าBmงยังไงหรือใEเมื่อเริ่มต้F#mนมาด้วยรัF#mM7ก รักเธอ ก็คF#m7งจะลืมไม่ไF#m6ด้แต่วันนี้Bmเธอกลับทิ้C#mงฉันไปแต่ฉัDน.. แต่ฉัEน.. คงทำใจไม่ได้

A E/G# | F#m E |A E/G# | F#m E || D | E |

ยิ่งพC#mยายามมากเท่F#mาไรยิ่งพยายาม.C#m. เหมือนยิ่F#mงตั้งใจของฉัBmน... E  ให้คิดถึงเธอA | E

คนที่อAยู่..ในใC#mจ  จะลบBmยังไงก็ไม่E-ออAก.. ไC#mป   จะล้าBmงยังไงหรือใจEเมื่อเริ่มต้F#mนมาด้วยรัF#mM7ก รักเธอ ก็คF#m7งจะลืมไม่ไF#m6ด้แต่วันนี้Bmเธอกลับทิ้C#mงฉันไปแต่ฉัDน.. แต่ฉัEน.. คงทำใจไม่ได้

A(ที่คิดจะลืE/G#ม ที่คิดจะลืF#mม..)   E  ลืมเธอง่ายดายA(ที่คิดจะลืE/G#ม ที่คิดจะลืF#mม..)   E  อย่างที่เธอลืมฉันA(ที่คิดจะลืE/G#ม ที่คิดจะลืF#mม..)   E  ฉันทำไม่ได้A(ที่คิดจะลืE/G#ม ที่คิดจะลืF#mม..)   E  ฉันทำไม่ได้

A E/G# | F#m E |A E/G# | F#m E || A |คอร์ดเพลง คนในใจ Smile Dog TMG (สไมล์ด๊อก)

เนื้อเพลง คนในใจ Smile Dog TMG (สไมล์ด๊อก)ฉันสั่งหัวใจหยุดเต้นไม่ได้ ฉันสั่งใจหยุดคิดถึงเธอไม่ได้ ยิ่งพยายามมากเท่าไร ยิ่งพยายาม เหมือนยิ่งตั้งใจ ของฉัน ให้คิดถึงเธอ คนที่อยู่ในใจ จะลบยังไงก็ไม่- ออก ไป จะล้างยังไงหรือใจ เมื่อเริ่มต้นมาด้วยรัก รักเธอ ก็คงจะลืมไม่ได้ แต่วันนี้เธอกลับทิ้งฉันไป แต่ฉัน แต่ฉัน คงทำใจไม่ได้ ยิ่งพยายามมากเท่าไร ยิ่งพยายาม เหมือนยิ่งตั้งใจ ของฉัน ให้คิดถึงเธอ คนที่อยู่ในใจ จะลบยังไงก็ไม่- ออก ไป จะล้างยังไงหรือใจ เมื่อเริ่มต้นมาด้วยรัก รักเธอ ก็คงจะลืมไม่ได้ แต่วันนี้เธอกลับทิ้งฉันไป แต่ฉัน แต่ฉัน คงทำใจไม่ได้ ที่คิดจะลืม ที่คิดจะลืม ลืมเธอง่ายดาย ที่คิดจะลืม ที่คิดจะลืม อย่างที่เธอลืมฉัน ที่คิดจะลืม ที่คิดจะลืม ฉันทำไม่ได้ ที่คิดจะลืม ที่คิดจะลืม ฉันทำไม่ได้