แฟนพี่คันหู

  เอฟ วรัญญู   FIN   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แฟนพี่คันหู เอฟ วรัญญู วงFIN ฟิน

G | A | Bm |Bm | Bm |Bm | Bm |Em | Em |F#7 | F#7 |Bm |

แฟนพี่คันหู..    Bm

เธอบอกว่BmามีอาการคันหูBmนอนคุดคู้Bmอยู่ในห้องไม่ไหBmต้องออกไปลั้นลEmาให้อาการซาไEmมันทนไม่ไหF#7ว อาการหนักจริง ๆF#7

ไปผับทุกคืBmน สงสัยจะคันเรื้อรัBmฉันดูท่าทาBmงจะลุกลามกันใหBmญ่ถ้าหากไปลั้นลEmายังรักษาไม่ได้Emแล้วเรF#7าจะทำยังไงล่ะทีนี้F#7

คัBmน.. อย่างเธอต้องโดนสักทีBmใครก็ได้ช่วยทีBm   ให้เธอนั้นหายคันBmหน่อยหูEm.. ของเธอคงคันไม่น้อEmต่อให้มีผู้ชายเป็นร้อF#7ยมาเกาให้เธอคงไม่หายF#7คัน

เอBmาสบู่มาถูไม่หาย เอBmายาหม่องมาทาไม่หายเอBmาอะไรที่เขาว่าดี มาทBmากี่ทีก็ยังไม่หายเอEmาทิงเจอมาราดไม่หาย  แอลEmกอฮอล์ก็ยังไม่หายต่อF#7ให้ใครเอาพริกขี้หนูมาเสียF#7บรูหูเธอก็ไม่หาย..

*** |

แฟนพี่คันหู..    Bm

* | ** | *** | *** |

เฮ้ย!เธอBmอย่ามาทำอย่างนี้นะ เกาดี ๆ ระวังแหกตัดลBmงตัดเล็บซะบ้าง เกา ๆ ระวัง ฉันกลัวแหกกลับบ้านEmดึก ๆ ระวังโดนลากมาฟัดที่สามแยกระวัF#7งจะโดนลงแขกเกี่ยวข้าว

โดนแน่นอBmน จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้Bmด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ดจ้ำบึ้Bmด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้Bmด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ดจ้ำบึ้Emด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้Emด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ดจ้ำบึ้F#7ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้F#7ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด ยะฮ้า

Bm | Bm || Bm | Bm |Em | Em || F#7 | F#7 || Bm |

*** | *** |

Bm | Bm |Bm | Bm |Em | Em |F#7 | F#7 |Bm |คอร์ดเพลง แฟนพี่คันหู เอฟ วรัญญู วงFIN ฟิน

เนื้อเพลง แฟนพี่คันหู เอฟ วรัญญู วงFIN ฟินแฟนพี่คันหู เธอบอกว่ามีอาการคันหู นอนคุดคู้อยู่ในห้องไม่ไหว ต้องออกไปลั้นลาให้อาการซาไป มันทนไม่ไหว อาการหนักจริงๆไปผับทุกคืน สงสัยจะคันเรื้อรัง ฉันดูท่าทางจะลุกลามกันใหญ่ ถ้าหากไปลั้นลายังรักษาไม่ได้ แล้วเราจะทำยังไงล่ะทีนี้ คัน อย่างเธอต้องโดนสักที ใครก็ได้ช่วยที ให้เธอนั้นหายคันหน่อย หู ของเธอคงคันไม่น้อย ต่อให้มีผู้ชายเป็นร้อยมาเกาให้เธอคงไม่หายคัน เอาสบู่มาถูไม่หาย เอายาหม่องมาทาไม่หาย เอาอะไรที่เขาว่าดี มาทากี่ทีก็ยังไม่หาย เอาทิงเจอมาราดไม่หาย แอลกอฮอล์ก็ยังไม่หาย ต่อให้ใครเอาพริกขี้หนูมาเสียบรูหูเธอก็ไม่หาย แฟนพี่คันหู เฮ้ย!เธออย่ามาทำอย่างนี้นะ เกาดีๆระวังแหก ตัดลงตัดเล็บซะบ้าง เกาๆระวัง ฉันกลัวแหก กลับบ้านดึกๆระวังโดนลากมาฟัดที่สามแยก ระวังจะโดนลงแขกเกี่ยวข้าว โดนแน่นอน จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด จ้ำบึ้ด ยะฮ้า