ขี้ฮ้ายกะมีหัวใจ

กี้ พงษ์ศักดิ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D | A |

อ้ายมันบ่หล่Dอ.. บ่รวยส่ำเขาดอกหBmล่าบ่มีปัญญGา..สิเป็Aนผู้บ่าวขอF#mงเจ้าได้พ้อหน้Gากะดีแค่ไหGmน  เว้าปลอบใF#mจ..ว่าบ่Bmให้เศร้ายามใEmด๋สิมีผู้สาGว..ขางกายสักคA

ตกDหลุมฮักผู้ใF#mด๋ บ่เคยสมBmหวังทั้Gงที่อ้ายจริงจัง กะยังบ่มีAค่าให้เจ้DาไปเบิดหัวใF#mจ  ได้เป็นแค่คนBmฮ่วมฟ้าอยู่ไกลเกินกว่Emา.. ที่สองเฮAาสิมาฮักDกัน

คนหน้าตGาขี้ฮ้ายคืออ้าย กะมีหัวใF#mจอยู่เด้Bmหล่าเฝ้าฮักEmโตเจ้าคือหมAาเฝ้าปลากระป๋Dองมีแต่ใจGฮ้าง ๆ เน่า ๆ ไผสิเอF#mา บ่เบิ่งBmเจ้าของสถานEmะเป็นแฟนน้Gอง กะต้อAงทำใจD

G | F#m |Em A | D A |

* | ** |

สถานEmะสิเป็นแฟนน้Aอง..  อ้ายยอมตัดใDจ...