บ่จองเวร

 คะแนน นัจนันท์ บ่จองเวร Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่จองเวร คะแนน นัจนันท์

A#m | G# |F# | F |

A#m | G# |Fm | A#m |

ห้ามฟ้A#mาบ่ให้มีฝน  ห้ามคนD#mเหมิดฮักบ่ให้ไปมัFmนเป็นไปบ่ได้.. กะฮู้A#mดีบนA#mบานสานกล่าว  บ๋าฟ้D#mา บ๋าธรณีคั่Fmนคนคึดสิหนี กะไปA#mคือเก่า

D#m | C# |G# F | A#m |

เมื่อฮัF#ก.. มาฮอดทางG#ตันกะแค่คืC#นหัวใจให้กัFmน..ท่อนั้นA#mล่ะสิคิF#ด.. ว่าวาสนG#เฮ้ดบุC#ญฮ่วมกันมFmา..แค่ส่ำA#mนี้...    G#

กัC#มมุนา วัตตติ โลโกA#mสัตว์โลF#ก.. เป็นไปตามG#กรรมมื้อนี้Fm..ที่เจ็บ ที่ต้องชอกA#mช้ำสิคิดF#ว่ามันเป็นกรG#รมสิขอF#อโหสิG#กรรม  บ่จองC#เวร

A#m | F# |G# | F |

D#m | C# |G# F | A#m |

* | ** |

สิคิดF#ว่ามันเป็นกรG#รมสิขอF#อโหสิG#กรรม  บ่จองC#เวร

A#m | G# || F# | F || A#m |คอร์ดเพลง บ่จองเวร คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลง บ่จองเวร คะแนน นัจนันท์ห้ามฟ้าบ่ให้มีฝน ห้ามคนเหมิดฮักบ่ให้ไป มันเป็นไปบ่ได้ กะฮู้ดี บนบานสานกล่าว บ๋าฟ้า บ๋าธรณี คั่นคนคึดสิหนี กะไปคือเก่า เมื่อฮัก มาฮอดทางตัน กะแค่คืนหัวใจให้กันท่อนั้นล่ะ สิคิด ว่าวาสนา เฮ้ดบุญฮ่วมกันมาแค่ส่ำนี้ กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตว์โลก เป็นไปตามกรรม มื้อนี้ที่เจ็บ ที่ต้องชอกช้ำ สิคิดว่ามันเป็นกรรม สิขออโหสิกรรม บ่จองเวร สิคิดว่ามันเป็นกรรม สิขออโหสิกรรม บ่จองเวร