บ่จองเวร (Cover Version)

คะแนน นัจนันท์, บ่จองเวร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A#m | G# |F# | F |

A#m | G# |Fm | A#m |

ห้ามฟ้A#mาบ่ให้มีฝน  ห้ามคนD#mเหมิดฮักบ่ให้ไปมัFmนเป็นไปบ่ได้.. กะฮู้A#mดีบนA#mบานสานกล่าว  บ๋าฟ้D#mา บ๋าธรณีคั่Fmนคนคึดสิหนี กะไปA#mคือเก่า

D#m | C# |G# F | A#m |

เมื่อฮัF#ก.. มาฮอดทางG#ตันกะแค่คืC#นหัวใจให้กัFmน..ท่อนั้นA#mล่ะสิคิF#ด.. ว่าวาสนG#เฮ้ดบุC#ญฮ่วมกันมFmา..แค่ส่ำA#mนี้...    G#

กัC#มมุนา วัตตติ โลโกA#mสัตว์โลF#ก.. เป็นไปตามG#กรรมมื้อนี้Fm..ที่เจ็บ ที่ต้องชอกA#mช้ำสิคิดF#ว่ามันเป็นกรG#รมสิขอF#อโหสิG#กรรม  บ่จองC#เวร

A#m | F# |G# | F |

D#m | C# |G# F | A#m |

* | ** |

สิคิดF#ว่ามันเป็นกรG#รมสิขอF#อโหสิG#กรรม  บ่จองC#เวร

A#m | G# || F# | F || A#m |