เจ็บที่ยังรัก

 เจ็บที่ยังรัก Around สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บที่ยังรัก AROUND
เนื้อร้อง: แสนคม สมคิดทำนอง: พิเนตร ดุลยนัยเรียบเรียง: บวรภัส จินต์ประเสริฐ, Aroundสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | D/F# |Em A | D |

G | D/F# |Em C | D |

 D เลิกกันฉันมีแต่ควาGมเสียใจ D ก็ไม่เคยลืมเธอได้เลยGซักวันไม่เป็นทำF#mอะไร  ใจเอBmาแต่คิดวนเวียCนอยู่กับภาพของสองเรA

 D ที่ฉันนั้นเฝ้าตามเขาGและเธอ D รู้ตัวว่าทำแบบนั้นGมันไม่ดีแต่ที่ฉัF#mนทำไป  ไม่คิดBmทำร้ายก็ใจCมันไม่ลืมเธอเสียAที

ก็ไม่ได้เจ็DบหัวใF#mจที่เธGอรักใคAแต่เจ็DบหัวใF#mจที่ยัGงรักเธAอยากลืBmม แต่ใจAมันไม่คิดGจากไปต้องทEmนทรมานเท่าไAร  (แผลรักถึงจะหายดี(D))

G D/F# | Em A |

 D ถึงแม้ต้องการให้เป็นGเหมือนเก่า D รักเราก็คงจะไม่Gคืนย้อนมาขอเวลF#mาทำใจ  คงอีกBmสักพักจากนั้Cนฉันจะหลบไปให้ไกA

** |

G | F#m |G | F#m Bm |
Em | F#m |C | A |

** | ** |คอร์ดเพลง เจ็บที่ยังรัก AROUND

เนื้อเพลง เจ็บที่ยังรัก AROUNDเลิกกันฉันมีแต่ความเสียใจ ก็ไม่เคยลืมเธอได้เลยซักวัน ไม่เป็นทำอะไร ใจเอาแต่คิด วนเวียนอยู่กับภาพของสองเรา ที่ฉันนั้นเฝ้าตามเขาและเธอ รู้ตัวว่าทำแบบนั้นมันไม่ดี แต่ที่ฉันทำไป ไม่คิดทำร้าย ก็ใจมันไม่ลืมเธอเสียที ก็ไม่ได้เจ็บหัวใจที่เธอรักใคร แต่เจ็บหัวใจที่ยังรักเธอ อยากลืม แต่ใจมันไม่คิดจากไป ต้องทนทรมานเท่าไร แผลรักถึงจะหายดี ถึงแม้ต้องการให้เป็นเหมือนเก่า รักเราก็คงจะไม่คืนย้อนมา ขอเวลาทำใจ คงอีกสักพัก จากนั้นฉันจะหลบไปให้ไกล