คนบ่ฮู้ใจ

 คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล

A |

A F#m | D E |A F#m | D E A |

อ้าF#mยมักไปเที่ยวไEส  เจ้านั้Bmนกะฮู้จักดีF#mอ้าF#mยมีเสื้ออยู่จักEสี เจ้าฮู้Aสุอย่างอ้าF#mยมักกินอันใด๋E      อ้าC#mยบ่มักกินหยัF#mจำได้Dสุอย่าง ปาEนว่าจดเอาไAว้

แต่เว้ามBmาแล้วกะเป็นตาเหลือใEอยากผูกคอตาC#mยกับความจริงมื้อนี้F#mเจ้าเป็นคนDที่ฮู้จักอ้ายดี  แต่ว่าเจ้Bmาบ่เคยฮู้ใE

เจ้าบ่เคAยฮู้ว่าอ้ายฮักแพF#mงเจ้าคักอ้ายถืกความฮัDกรุกรานมาดEเจ้าบ่เคF#mยฮู้ว่าหัวใจC#mของผู้ลังคนจอบหลอDยแอบคึดไปไกEเจ้าบ่เคAยฮู้ว่าอ้ายยากหลF#mายยามตื่นตื่นขึ้นมDากะฟ้าวคึดฮอดเจ้าก่อEเจ้าบ่เคF#mยฮู้ว่ามันยากหลC#mายยามสินอนมันกอดแต่Dหมอน.. ที่เขียนซื่อเจ้าไEว้

จักยามใด๋D  จักยามใด๋E เจ้าจังสิฮู้A

อ้าF#mยใส่เกิบเบอร์หยัEง  กะฮู้Bmปานเจ้าของใF#mส่อ้ายมัF#mกฟุตบอลทีมใด๋E  เจ้ากะฮู้Aอยู่อ้าF#mยมักเพลงอิหยัEง    เจ้าC#mนั้นก็ยังฮู้F#mกะยังDงึดอยู่ เจ้Eาฮู้จักปานอ้Aาย

* | ** | *** |

D E | A |D E | A |

* | ** |

อุกอั่งหลDาย  จักยามใด๋E เจ้าจังสิฮู้A

Bm | E A | A |คอร์ดเพลง คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล

เนื้อเพลง คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพลอ้ายมักไปเที่ยวไส เจ้านั้นกะฮู้จักดี อ้ายมีเสื้ออยู่จักสี เจ้าฮู้สุอย่าง อ้ายมักกินอันใด๋ อ้ายบ่มักกินหยัง จำได้สุอย่าง ปานว่าจดเอาไว้ แต่เว้ามาแล้วกะเป็นตาเหลือใจ อยากผูกคอตายกับความจริงมื้อนี้ เจ้าเป็นคนที่ฮู้จักอ้ายดี แต่ว่าเจ้าบ่เคยฮู้ใจ เจ้าบ่เคยฮู้ว่าอ้ายฮักแพงเจ้าคัก อ้ายถืกความฮักรุกรานมาดน เจ้าบ่เคยฮู้ว่าหัวใจของผู้ลังคน จอบหลอยแอบคึดไปไกล เจ้าบ่เคยฮู้ว่าอ้ายยากหลายยามตื่น ตื่นขึ้นมากะฟ้าวคึดฮอดเจ้าก่อน เจ้าบ่เคยฮู้ว่ามันยากหลายยามสินอน มันกอดแต่หมอน ที่เขียนซื่อเจ้าไว้ จักยามใด๋ จักยามใด๋ เจ้าจังสิฮู้ อ้ายใส่เกิบเบอร์หยัง กะฮู้ปานเจ้าของใส่ อ้ายมักฟุตบอลทีมใด๋ เจ้ากะฮู้อยู่ อ้ายมักเพลงอิหยัง เจ้านั้นก็ยังฮู้ กะยังงึดอยู่ เจ้าฮู้จักปานอ้าย อุกอั่งหลาย จักยามใด๋ เจ้าจังสิฮู้