คนบ่ฮู้ใจ

เน็ค นฤพล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

A |

A F#m | D E |A F#m | D E A |

อ้าF#mยมักไปเที่ยวไEส  เจ้านั้Bmนกะฮู้จักดีF#mอ้าF#mยมีเสื้ออยู่จักEสี เจ้าฮู้Aสุอย่างอ้าF#mยมักกินอันใด๋E      อ้าC#mยบ่มักกินหยัF#mจำได้Dสุอย่าง ปาEนว่าจดเอาไAว้

แต่เว้ามBmาแล้วกะเป็นตาเหลือใEอยากผูกคอตาC#mยกับความจริงมื้อนี้F#mเจ้าเป็นคนDที่ฮู้จักอ้ายดี  แต่ว่าเจ้Bmาบ่เคยฮู้ใE

เจ้าบ่เคAยฮู้ว่าอ้ายฮักแพF#mงเจ้าคักอ้ายถืกความฮัDกรุกรานมาดEเจ้าบ่เคF#mยฮู้ว่าหัวใจC#mของผู้ลังคนจอบหลอDยแอบคึดไปไกEเจ้าบ่เคAยฮู้ว่าอ้ายยากหลF#mายยามตื่นตื่นขึ้นมDากะฟ้าวคึดฮอดเจ้าก่อEเจ้าบ่เคF#mยฮู้ว่ามันยากหลC#mายยามสินอนมันกอดแต่Dหมอน.. ที่เขียนซื่อเจ้าไEว้

จักยามใด๋D  จักยามใด๋E เจ้าจังสิฮู้A

อ้าF#mยใส่เกิบเบอร์หยัEง  กะฮู้Bmปานเจ้าของใF#mส่อ้ายมัF#mกฟุตบอลทีมใด๋E  เจ้ากะฮู้Aอยู่อ้าF#mยมักเพลงอิหยัEง    เจ้าC#mนั้นก็ยังฮู้F#mกะยังDงึดอยู่ เจ้Eาฮู้จักปานอ้Aาย

* | ** | *** |

D E | A |D E | A |

* | ** |

อุกอั่งหลDาย  จักยามใด๋E เจ้าจังสิฮู้A

Bm | E A | A |