เหมือนในวันเก่า

Klearแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

  C   ฉันพร้อมเดินทางแล้วFmaj7     เสื้อผ้ากับรองเท้าคู่เก่า Am    หนังสือกับเพลงเหงาเพลงเดิG

  C   ฉันพร้อมทุกอย่างแล้วFmaj7     ท่องเที่ยวกับเธอเหมือนวันเก่า Am    ให้มีแค่เราเหมือนดังเดิG

บังเอิญว่าไม่ได้มีเธออFยู่..บังเอิญว่าเธอนั้นได้ลาจาEmก..ก็ยังคงทำว่าเธอยังอFยู่..กับฉันเหมือนเคG

แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้Cเหมือนเก่G/Bแค่อยากให้เรายังคงรัAmกเหมือนเดิFเป็นไปไม่ได้Amแล้ว ความจริงช่างโหดGร้ายเหลือเกิF

  C   ที่นี่ที่เคยฝันFmaj7     ที่เธออยากมาถึงซักวัน Am    เห็นไหมว่ามันสวยเพียงใดG

* | ** |

แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้Cเหมือนเก่G/Bแค่อยากให้เรายังคงรัAmกเหมือนเดิFเธอจะได้ยินAmไหม ใจที่มันเรียGกร้องหาเธF

C | C |F | F |Am G/B | C F#dim |G | G |

C แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนในวันเก่าF แค่อยากให้เธออยู่กับฉัน เหมือนในวันเก่าAm แค่อยากให้เธอยังคงรัGmก เหมือนเธอคนCเก่าF แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนในวันเก่า

C แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนในวันเก่าF แค่อยากให้เธออยู่กับฉัน เหมือนในวันเก่าAm แค่อยากให้เธอยังคงรัก เหมือนเธอคนเก่าG แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนในวันเก่า

** | *** |

แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้Cเหมือนเก่G/BรัAmกเหมือนเดิFเป็นไปไม่ได้Amแล้ว ความจริงช่างโหดGร้ายเหลือเกิF

C แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนในวันเก่าF แค่อยากให้เธออยู่กับฉัน เหมือนในวันเก่าAm แค่อยากให้เธอยังคงรัก เหมือนเธอคนเก่าG แค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้Cmaj7...