รอยเลื่อน

ต้าร์ ตจว., แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G#m | E |G#m | E |

G#m  บ่คิดว่าF#น้องหล่าสิมEา..เปลี่ยนไปG#m  ยังจำคำเจ้F#าฝังใจว่าอ้าEยคือ..ฮักแท้G#m  แค่วันคืนผ่าF#นบ่นาน ใจเจ้Eา..เปลี่ยนแปรG#m  ถึกเขาคนใหม่F#เทคแคร์ บ่แคEร์..อ้ายแล้วบ้อ

C#m  เคยก่อฮักปักใจผูกพัD#mสิฮักมั่น อยู่กันยืดยาEบอกฮักเฮาบ่มีมื่อเสื่อF#มคลาย...  F#

เปลี่ยนไปตอนไG#mด๋.. ใจF#เจ้าแอบเอาเขEามาแทนที่อ้ายรอยเลื่อF#นในหัG#mว.. ใจF#อ้ายมองบ่เห็Eบอกอ้าF#ยได้บ่G#m.. น้องF#หล่าก่อนที่เขEาสิมาเขี่ยอ้ายกระเด็F#เอ็นEดูหัวใจF#ของอ้ายแนG#mหล่า..

G#m |

C#m  ขอเวลาให้อ้ายตั้งหลัG#mก.. แนจักหน่อยA  หากน้ำตามันย้อย สิได้F#บ่เจ็บหลาย... F#

G#m | G#m |C#/F | E |

G#m | G#m |C#/F | E F# |

เปลี่ยนไปตอนไG#mด๋.. ใจF#เจ้าแอบเอาเขEามาแทนที่อ้ายรอยเลื่อF#นในหัG#mว.. ใจF#อ้ายมองบ่เห็Eบอกอ้าF#ยได้บ่G#m.. น้องF#หล่าก่อนที่เขEาสิมาเขี่ยอ้ายกระเด็F#เอ็นEดูหัวใจF#ของอ้ายแนG#mหล่า..  F#

** |

เอ็C#mนดูหัวใจF#ของอ้ายแนหล่า..

G#m | E |G#m | E || G#m |