รอยเลื่อน

 ต้าร์ ตจว. รอยเลื่อน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอยเลื่อน ต้าร์ ตจว.

G#m | E |G#m | E |

G#m  บ่คิดว่าF#น้องหล่าสิมEา..เปลี่ยนไปG#m  ยังจำคำเจ้F#าฝังใจว่าอ้าEยคือ..ฮักแท้G#m  แค่วันคืนผ่าF#นบ่นาน ใจเจ้Eา..เปลี่ยนแปรG#m  ถึกเขาคนใหม่F#เทคแคร์ บ่แคEร์..อ้ายแล้วบ้อ

C#m  เคยก่อฮักปักใจผูกพัD#mสิฮักมั่น อยู่กันยืดยาEบอกฮักเฮาบ่มีมื่อเสื่อF#มคลาย...  F#

เปลี่ยนไปตอนไG#mด๋.. ใจF#เจ้าแอบเอาเขEามาแทนที่อ้ายรอยเลื่อF#นในหัG#mว.. ใจF#อ้ายมองบ่เห็Eบอกอ้าF#ยได้บ่G#m.. น้องF#หล่าก่อนที่เขEาสิมาเขี่ยอ้ายกระเด็F#เอ็นEดูหัวใจF#ของอ้ายแนG#mหล่า..

G#m |

C#m  ขอเวลาให้อ้ายตั้งหลัG#mก.. แนจักหน่อยA  หากน้ำตามันย้อย สิได้F#บ่เจ็บหลาย... F#

G#m | G#m |C#/F | E |

G#m | G#m |C#/F | E F# |

เปลี่ยนไปตอนไG#mด๋.. ใจF#เจ้าแอบเอาเขEามาแทนที่อ้ายรอยเลื่อF#นในหัG#mว.. ใจF#อ้ายมองบ่เห็Eบอกอ้าF#ยได้บ่G#m.. น้องF#หล่าก่อนที่เขEาสิมาเขี่ยอ้ายกระเด็F#เอ็นEดูหัวใจF#ของอ้ายแนG#mหล่า..  F#

** |

เอ็C#mนดูหัวใจF#ของอ้ายแนหล่า..

G#m | E |G#m | E || G#m |คอร์ดเพลง รอยเลื่อน ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง รอยเลื่อน ต้าร์ ตจว.บ่คิดว่าน้องหล่าสิมาเปลี่ยนไป ยังจำคำเจ้าฝังใจว่าอ้ายคือฮักแท้ แค่วันคืนผ่านบ่นาน ใจเจ้าเปลี่ยนแปร ถึกเขาคนใหม่เทคแคร์ บ่แคร์อ้ายแล้วบ้อ เคยก่อฮักปักใจผูกพัน สิฮักมั่น อยู่กันยืดยาว บอกฮักเฮาบ่มีมื่อเสื่อมคลาย เปลี่ยนไปตอนได๋ ใจเจ้า แอบเอาเขามาแทนที่อ้าย รอยเลื่อนในหัว ใจอ้ายมองบ่เห็น บอกอ้ายได้บ่ น้องหล่า ก่อนที่เขาสิมาเขี่ยอ้ายกระเด็น เอ็นดูหัวใจของอ้ายแนหล่า ขอเวลาให้อ้ายตั้งหลัก แนจักหน่อย หากน้ำตามันย้อย สิได้บ่เจ็บหลาย เปลี่ยนไปตอนได๋ ใจเจ้า แอบเอาเขามาแทนที่อ้าย รอยเลื่อนในหัว ใจอ้ายมองบ่เห็น บอกอ้ายได้บ่ น้องหล่า ก่อนที่เขาสิมาเขี่ยอ้ายกระเด็น เอ็นดูหัวใจของอ้ายแนหล่า เอ็นดูหัวใจของอ้ายแนหล่า