อ้ายยอมปวดใจ

โต้ง เมืองศรี, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

B | D#m |C#m | F# |

เบิBดแฮงสิยื้อ สิดึงรั้งใจD#mให้เจ้าคืนมาเบิC#mดปัญญาสิเว้าให้เจ้าบ่ไปF#ความฮักEที่มันเริ่มF#เก่า  คือสิเก่D#mาจนเจ้าเปิดG#mหน่ายฮู้ดีC#mที่เจ้าสิไป  เพราะอ้ายมันF#จน

Bบ คงต้องยกส่งคืนหัวใจD#mให้เจ้าไปดีเก็บC#mความฮักเจ้าหนี แล้วถิ่มอ้ายF#ไปสิบ่ขวาEงทางเจ้าไว้F#ดอก  อ้ายสิยอD#mมเป็นคนปวดG#mใจปล่อยเจ้C#mาไปหย่างทางใหF#ม่ ที่ไม่ลำBบาก

เลิกกันแล้Eว ให้เจ้าไปดีF#  ให้เจ้ามีD#mฮักที่สดใG#mให้เจ้C#mาได้พ้อคนใหF#ม่ ที่ใจเจ้าBฝันอย่ามาทEนกับคนไร้เงิF#น  ให้เจ้าเดิD#mนพบคนที่ดีกG#mว่าชีวิตอ้าC#mยกินแต่มาม่F#า..    F# (บ่อยากสิพาเจ้ามาอดตาBย)

Bห้ ให้เจ้าลืม ให้ลืมฮักเฮD#mาที่เคยร่วมก่อC#mอ อ้ายสิขอให้เจ้าสุขสัF#นต์เก็บชีวิEตของเจ้าคืนF#ไป  เอาไปใช้D#mกับใครคนG#mนั้นในมื้ออื่C#mนที่เฮาเลิกกัF#น ให้เจ้าโชคBดี

B | D#m |C#m | F# |

E F# | D#m G#m |C#m F# | B |

* | ** | ** |

อยู่กับอ้าC#mยกินแต่มาม่F#า..        มีแต่สิพาเจ้ามาอดตBาย