อ้ายยอมปวดใจ

 โต้ง เมืองศรี อ้ายยอมปวดใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี

B | D#m |C#m | F# |

เบิBดแฮงสิยื้อ สิดึงรั้งใจD#mให้เจ้าคืนมาเบิC#mดปัญญาสิเว้าให้เจ้าบ่ไปF#ความฮักEที่มันเริ่มF#เก่า  คือสิเก่D#mาจนเจ้าเปิดG#mหน่ายฮู้ดีC#mที่เจ้าสิไป  เพราะอ้ายมันF#จน

Bบ คงต้องยกส่งคืนหัวใจD#mให้เจ้าไปดีเก็บC#mความฮักเจ้าหนี แล้วถิ่มอ้ายF#ไปสิบ่ขวาEงทางเจ้าไว้F#ดอก  อ้ายสิยอD#mมเป็นคนปวดG#mใจปล่อยเจ้C#mาไปหย่างทางใหF#ม่ ที่ไม่ลำBบาก

เลิกกันแล้Eว ให้เจ้าไปดีF#  ให้เจ้ามีD#mฮักที่สดใG#mให้เจ้C#mาได้พ้อคนใหF#ม่ ที่ใจเจ้าBฝันอย่ามาทEนกับคนไร้เงิF#น  ให้เจ้าเดิD#mนพบคนที่ดีกG#mว่าชีวิตอ้าC#mยกินแต่มาม่F#า..    F# (บ่อยากสิพาเจ้ามาอดตาBย)

Bห้ ให้เจ้าลืม ให้ลืมฮักเฮD#mาที่เคยร่วมก่อC#mอ อ้ายสิขอให้เจ้าสุขสัF#นต์เก็บชีวิEตของเจ้าคืนF#ไป  เอาไปใช้D#mกับใครคนG#mนั้นในมื้ออื่C#mนที่เฮาเลิกกัF#น ให้เจ้าโชคBดี

B | D#m |C#m | F# |

E F# | D#m G#m |C#m F# | B |

* | ** | ** |

อยู่กับอ้าC#mยกินแต่มาม่F#า..        มีแต่สิพาเจ้ามาอดตBายคอร์ดเพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรี

เนื้อเพลง อ้ายยอมปวดใจ โต้ง เมืองศรีเบิดแฮงสิยื้อ สิดึงรั้งใจให้เจ้าคืนมา เบิดปัญญาสิเว้าให้เจ้าบ่ไป ความฮักที่มันเริ่มเก่า คือสิเก่าจนเจ้าเปิดหน่าย ฮู้ดีที่เจ้าสิไป เพราะอ้ายมันจน จบ คงต้องยกส่งคืนหัวใจให้เจ้าไปดี เก็บความฮักเจ้าหนี แล้วถิ่มอ้ายไป สิบ่ขวางทางเจ้าไว้ดอก อ้ายสิยอมเป็นคนปวดใจ ปล่อยเจ้าไปหย่างทางใหม่ ที่ไม่ลำบาก เลิกกันแล้ว ให้เจ้าไปดี ให้เจ้ามีฮักที่สดใส ให้เจ้าได้พ้อคนใหม่ ที่ใจเจ้าฝัน อย่ามาทนกับคนไร้เงิน ให้เจ้าเดินพบคนที่ดีกว่า ชีวิตอ้ายกินแต่มาม่า บ่อยากสิพาเจ้ามาอดตาย ให้ ให้เจ้าลืม ให้ลืมฮักเฮาที่เคยร่วมก่อ ขอ อ้ายสิขอให้เจ้าสุขสันต์ เก็บชีวิตของเจ้าคืนไป เอาไปใช้กับใครคนนั้น ในมื้ออื่นที่เฮาเลิกกัน ให้เจ้าโชคดี อยู่กับอ้ายกินแต่มาม่า มีแต่สิพาเจ้ามาอดตาย