นางฟ้าใจหมา (ร้องแก้ เทพบุตรใจหมา)

ฐา ขนิษ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นางฟ้าใจหมา (ร้องแก้ เทพบุตรใจหมา) ฐา ขนิษ cover เวอร์ชั่นผู้ชาย

B |

ถืกทำร้าBยให้ใจเจ็บช้ำจนด้าD#mนชายังถืกกล่าวหG#mาว่าใจหมา เป็นคนD#mหลอกอยากมีEคนใหม่ ไปกับบักใด๋D#m คือบ่บอกมาตั๋วว่าฮัC#mกจิกลิกจอกหลอกคักน้อF#คน

บ่เคยมาเป็นพ่อซาBย บ่เข้าใจอีหยัD#mงดอกได้กายใจแล้G#mว กะอยากได้ไปตD#mลอดอยากให้Eมาเคียงข้าง บ่อยากให้ไผD#mเอาไปตอกบ่ได้ใจกว้าC#mงกับความจอกหลอกของไผF#

แม้ข้างในจะเจ็Bบ คงได้แต่ทำใD#mอีกดนปานใG#mด๋สิกู้หัวใจเฮาได้D#mคืนถึงจำต้องปวดร้าEว  แต่ก็ยังต้องฝืD#mในมื้อที่ต้องยืC#mนท่ามกลางผู้คนอย่างเดียวF#ดาย

แม้ข้างในจะปวBดเกินกว่าจะทำใD#mบ่ว่าจั่งใด๋G#mเฮากะต้องหายใจต่D#mฮักนางฟ้าใจหมEา  บ่มีคำว่าพD#mเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนC#mอ ส่างเกิดมาพ้อคนหลายF#ใจ

* | ** | *** |