ขาดเคิ่ง

 ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์ วงคักเติบ OST.ฮักคักเติบ มินิซีรีส์

G Em | C D |G Em | C D |G Em | C D G |

เจ็Gบล่ะเนาะถามได้Emจั่งใด๋ถืกเจ้าCตัดใจหนีไปDจากกันลืGมแล้วบ้อความฮักEmความฝันตั้งแต่Cมื้อนั้นสัญญDากันไว้

ให้Gตัดน้ำตัดฝEmนตัดไฟยังง่าCยกว่าตัดใจฮักDไปจากเจ้าลี่Gอยู่ไสกะบ่ลืมEmความเก่าฮักเฮCามันจบแค่นี้D..สั่นบ้อนาG

แต่กี้Emนั้นหนาคือว่าBmฮักอ้ายฮักEmคักหลายพออยากยอBmดากดมคำEmสัญญามันก็เพียงBmสายลมCมปากคDนขี้ตั๋G

ซังC ๆ ๆ..คนBmหลายใจ  ถิ่มอ้าAmยให้มีน้ำตDลืมC ๆ ๆ..คำBmสัญญาเจ้าว่Amา จั่งแมนลืมง่าDเจ็บC ๆ ๆ เจ็บBmพอตาย  ตัดใAmจ มันเจ็บแท้หนDขาCดแล้วเด้อ ขาBmดแล้วบ้อบ่มีAmหม่องต่อ  D  หัวใจขาดเคิ่ง

G Em | C D |G Em | C D |

Em Bm | C D G |Em Bm | C D G |

* | ** |

G  ไสเจ้าว่Emาเจ้าสิฮักแต่อ้าAm  เจ้าสิบ่หลายใจD บ่เอาไผมาเกี่Gยว  บาดสิไEmปกะตัดอ้ายเทือเดีAmยว  ฮอดบ่หันมาเหลียDว มาเบิ่งหัวใจD

** |

G Em | C D | ( x2 )

ตัดใจขาดGเคิ่ง...คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ขาดเคิ่ง ดุ่ย เชียงรัมย์ วงคักเติบ OST.ฮักคักเติบ มินิซีรีส์เจ็บล่ะเนาะถามได้จั่งใด๋ ถืกเจ้าตัดใจหนีไปจากกัน ลืมแล้วบ้อความฮักความฝัน ตั้งแต่มื้อนั้นสัญญากันไว้ ให้ตัดน้ำตัดฝนตัดไฟ ยังง่ายกว่าตัดใจฮักไปจากเจ้า ลี่อยู่ไสกะบ่ลืมความเก่า ฮักเฮามันจบแค่นี้สั่นบ้อนาง แต่กี้นั้นหนาคือว่าฮักอ้าย ฮักคักหลายพออยากยอดากดม คำสัญญามันก็เพียงสายลม ลมปากคนขี้ตั๋ว ซังๆๆคนหลายใจ ถิ่มอ้ายให้มีน้ำตา ลืมๆๆคำสัญญาเจ้าว่า จั่งแมนลืมง่าย เจ็บๆๆเจ็บพอตาย ตัดใจ มันเจ็บแท้หนอ ขาดแล้วเด้อ ขาดแล้วบ้อ บ่มีหม่องต่อ หัวใจขาดเคิ่ง ไสเจ้าว่าเจ้าสิฮักแต่อ้าย เจ้าสิบ่หลายใจ บ่เอาไผมาเกี่ยว บาดสิไปกะตัดอ้ายเทือเดียว ฮอดบ่หันมาเหลียว มาเบิ่งหัวใจ ตัดใจขาดเคิ่ง