คิดฮอดอิมันตาย

 คิดฮอดอิมันตาย  เต๊ะ ตระกูลตอ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดฮอดอิมันตาย เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอเรียบเรียง/ดนตรี: เต๊ะ ตระกูลตอโปรดิวเซอร์: เต๊ะ ตระกูลตอ

D |

อย่าเว้าฮอดมัDน มันตาF#mยจากใจกูแล้Bmมันจบลงแล้Gว.. ความฮัAกของกูกับมัDมันกะแBmค่เคยคบกับกู กูกะแF#mค่เคยหลงฮักมันมามื้อนี้Em..กูเลิกกัAน..ไปแล้วตั้งดD

อย่าเว้าเรื่องมัDน  ฮู้บ่ว่F#mากูบ่อยากฟัBmมันสิตายสิยัGง..กะส่างหัวมัAน กูบ่อยากฮู้ข่าDมันสิคBmบกับไผกะเรื่องของมันมันสิเอากัF#mนมันกะเรื่องของเขาสูอย่าเว้Emา  มันเฮ็ดให้กูAคิดฮอดเขาขึ้นDมา..

สูสิเว้Gาเรื่องมันขึ้นมาหาสิแตกหยัF#mกูบ่อยากฟัGง กูบ่อยากฟัง  กูบ่อยากฟัA | Aง..

คิดฮอดตอนเฮาฮักกัDน.. ใหม่ ๆ เด้Bm..ดูแลกันอย่างดีG  แต่กี้เฮามีความสุขหลAายคิดพ้อตอนเฮาหยอกกัDน แล้วอินั้F#mน..มันเสียไปBmไสคิดฮอดอิมันตาEmย.. คิดฮอดเบิดหัวใจA..อิที่มันตายไปแล้D | Dว..

** |

เว้ามาแล้วสิไEmห้.. คิดฮอดอิมันตาAย..มันตายจากใจกูแล้Dว..คอร์ดเพลง คิดฮอดอิมันตาย เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง คิดฮอดอิมันตาย เต๊ะ ตระกูลตออย่าเว้าฮอดมัน มันตายจากใจกูแล้ว มันจบลงแล้ว ความฮักของกูกับมัน มันกะแค่เคยคบกับกู กูกะแค่เคยหลงฮักมัน มามื้อนี้กูเลิกกันไปแล้วตั้งดน อย่าเว้าเรื่องมัน ฮู้บ่ว่ากูบ่อยากฟัง มันสิตายสิยังกะส่างหัวมัน กูบ่อยากฮู้ข่าว มันสิคบกับไผกะเรื่องของมัน มันสิเอากันมันกะเรื่องของเขา สูอย่าเว้า มันเฮ็ดให้กูคิดฮอดเขาขึ้นมา สูสิเว้าเรื่องมันขึ้นมาหาสิแตกหยัง กูบ่อยากฟัง กูบ่อยากฟัง กูบ่อยากฟัง คิดฮอดตอนเฮาฮักกัน ใหม่ๆเด้ ดูแลกันอย่างดี แต่กี้เฮามีความสุขหลาย คิดพ้อตอนเฮาหยอกกัน แล้วอินั้นมันเสียไปไส คิดฮอดอิมันตาย คิดฮอดเบิดหัวใจ อิที่มันตายไปแล้ว เว้ามาแล้วสิไห้ คิดฮอดอิมันตาย มันตายจากใจกูแล้ว