รอ

พรศรวง, TONY PHEEแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

รอ -​ พรศรวง Feat.TONY PHEE

เมื่อความรักGสองเราต้องจบCลงมีแค่ฉันGที่ยังต้องอดCทน..อยู่กับความเหEmงา.. ความคิดถึDง..คิดถึงเธCอ..

 Em เหลือเพียงแค่ฉันDที่ยังรักเธC | Cอ.. Em ไม่มีอีกแล้Dว.. คำว่าเรCา..ต่อจากนี้D

เก็บคำGว่ารักของเราDเอาไว้ข้างในCอย่างนี้เรื่อยไป.D.เก็บควาGมทรงจำของเธDอที่มีกับฉัCน..วันนี้Gถึงไม่มีเธอDอยู่..  แต่ฉันCก็ยังคงรอ..Em D | Cอ...

D |

เมื่อชีวิGตก็ยังเดินต่อCไปต้องเรียนรู้Gเก็บน้ำตา ทนให้Cไหวอยู่กับความเหEmงา.. ความคิดถึDง..คิดถึงเธC | Cอ..

* | ** |

 Em รอให้วันเวลาผ่านพ้นไป อาBmจจะดีขึ้นมา  ให้น้ำตาCชโลมจิตใจ เก็บเอาไว้D..

G D | C |G D C |
G D | C |Em D C |

เก็บคำGว่ารักของเราDเอาไว้ข้างในCอย่างนี้เรื่อยไป..

เก็บคำAว่ารักของเราEเอาไว้ข้างในDอย่างนี้เรื่อยไปE..เก็บควาAมทรงจำของเธEอที่มีกับฉัDน..วันนี้Aถึงไม่มีเธอEอยู่..  แต่ฉันDก็ยังคงรอ..F#m E | Dอ...

*** |

A |