รอ

 พรศรวง  รอ  TONY PHEE  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รอ ​ พรศรวง Feat.TONY PHEE
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภูริณัฐ, ยศวริทเรียบเรียง/ดนตรี: ภูริณัฐโปรดิวเซอร์: ภูริณัฐ

เมื่อความรักGสองเราต้องจบCลงมีแค่ฉันGที่ยังต้องอดCทน..อยู่กับความเหEmงา.. ความคิดถึDง..คิดถึงเธCอ..

 Em เหลือเพียงแค่ฉันDที่ยังรักเธC | Cอ.. Em ไม่มีอีกแล้Dว.. คำว่าเรCา..ต่อจากนี้D

เก็บคำGว่ารักของเราDเอาไว้ข้างในCอย่างนี้เรื่อยไป.D.เก็บควาGมทรงจำของเธDอที่มีกับฉัCน..วันนี้Gถึงไม่มีเธอDอยู่..  แต่ฉันCก็ยังคงรอ..Em D | Cอ...

D |

เมื่อชีวิGตก็ยังเดินต่อCไปต้องเรียนรู้Gเก็บน้ำตา ทนให้Cไหวอยู่กับความเหEmงา.. ความคิดถึDง..คิดถึงเธC | Cอ..

* | ** |

 Em รอให้วันเวลาผ่านพ้นไป อาBmจจะดีขึ้นมา  ให้น้ำตาCชโลมจิตใจ เก็บเอาไว้D..

G D | C |G D C |
G D | C |Em D C |

เก็บคำGว่ารักของเราDเอาไว้ข้างในCอย่างนี้เรื่อยไป..

เก็บคำAว่ารักของเราEเอาไว้ข้างในDอย่างนี้เรื่อยไปE..เก็บควาAมทรงจำของเธEอที่มีกับฉัDน..วันนี้Aถึงไม่มีเธอEอยู่..  แต่ฉันDก็ยังคงรอ..F#m E | Dอ...

*** |

A |คอร์ดเพลง รอ ​ พรศรวง Feat.TONY PHEE

เนื้อเพลง รอ ​ พรศรวง Feat.TONY PHEEเมื่อความรักสองเราต้องจบลง มีแค่ฉันที่ยังต้องอดทน อยู่กับความเหงา ความคิดถึง คิดถึงเธอ เหลือเพียงแค่ฉันที่ยังรักเธอ ไม่มีอีกแล้ว คำว่าเราต่อจากนี้ เก็บคำว่ารักของเราเอาไว้ ข้างในอย่างนี้เรื่อยไป เก็บความทรงจำของเธอที่มีกับฉัน วันนี้ถึงไม่มีเธออยู่ แต่ฉันก็ยังคงรอ รอ เมื่อชีวิตก็ยังเดินต่อไป ต้องเรียนรู้เก็บน้ำตา ทนให้ไหว อยู่กับความเหงา ความคิดถึง คิดถึงเธอ รอให้วันเวลาผ่านพ้นไป อาจจะดีขึ้นมา ให้น้ำตาชโลมจิตใจ เก็บเอาไว้ เก็บคำว่ารักของเราเอาไว้ ข้างในอย่างนี้เรื่อยไป เก็บคำว่ารักของเราเอาไว้ ข้างในอย่างนี้เรื่อยไป เก็บความทรงจำของเธอที่มีกับฉัน วันนี้ถึงไม่มีเธออยู่ แต่ฉันก็ยังคงรอ รอ