ล้างก้นให้เธอ

วงกลมแนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ล้างก้นให้เธอ - วงกลม

Asus4 | D |Asus4 | D | Dsus2 |

ก็ไหนว่าทำดีแล้วได้ดีDsus2  ฉันก็ทำไปแล้Gแต่เธอก็ยัAงไม่เคยเห็นความสำตัDญ.. ที่F#mฉันมี Bmฉันทำเพื่อเธอเท่าไหGร่แต่เธอกลับมองไม่เห็Aน..คุณค่าอะไDsus2 | Dsus2รเลย

เธอกลับมีใครคนนั้นเข้ามEmอยู่ๆมาแหกปากด่าว่าGฉัน ว่าฉันAนั้นมันไม่มีน้ำยDทีเขBmาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักAกะบาทแต่เธGอก็ยังเสือก..จะไปAรักเขาทำไDsus2

 Dsus2  ฉันแทบจะล้างก้นให้เธAอ ให้เธอ ให้เธอ   ทำได้แทบทุกสิ่Bm   แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเธAอ ว่าเธอ ว่าเธอ..   จะไม่เคยนึกถึงฉัD   ฉันอยากจะไปให้ไกAล ให้ไกล ให้ไกล   ไม่อยากจะเจอหน้าเธBm   อยู่ไปทำไมรกลูกตาGเธอเปล่า ๆ   แต่เพิ่งคิดขึ้นมา(ครู่Aหนึ่ง)   (ถ้าฉันไปทุกอย่างคงต้อง(D)จบ)

D | A |Bm | A | Dsus2 |

ถ้ารู้ว่าทำดีแล้วไม่ได้Dsus2เธอและฉันจะทำไปทำไมGทำแล้วมันไม่ได้Aอะไรขึ้นมDา.. หF#mา..ตอบหน่Bmอยทุก ๆ สิ่งที่ฉันลงทุนไปGกลับไม่ได้กำไรAกลับมาสักกะตางDsus2ต์แดง

** | ** |

Asus4 | D | ( x2 ) | Dsus2 |