ล้างก้นให้เธอ

 วงกลม  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ล้างก้นให้เธอ วงกลม
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999, 0805205222

Asus4 | D |Asus4 | D | Dsus2 |

ก็ไหนว่าทำดีแล้วได้ดีDsus2  ฉันก็ทำไปแล้Gแต่เธอก็ยัAงไม่เคยเห็นความสำตัDญ.. ที่F#mฉันมี Bmฉันทำเพื่อเธอเท่าไหGร่แต่เธอกลับมองไม่เห็Aน..คุณค่าอะไDsus2 | Dsus2รเลย

เธอกลับมีใครคนนั้นเข้ามEmอยู่ๆมาแหกปากด่าว่าGฉัน ว่าฉันAนั้นมันไม่มีน้ำยDทีเขBmาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักAกะบาทแต่เธGอก็ยังเสือก..จะไปAรักเขาทำไDsus2

 Dsus2  ฉันแทบจะล้างก้นให้เธAอ ให้เธอ ให้เธอ   ทำได้แทบทุกสิ่Bm   แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเธAอ ว่าเธอ ว่าเธอ..   จะไม่เคยนึกถึงฉัD   ฉันอยากจะไปให้ไกAล ให้ไกล ให้ไกล   ไม่อยากจะเจอหน้าเธBm   อยู่ไปทำไมรกลูกตาGเธอเปล่า ๆ   แต่เพิ่งคิดขึ้นมา(ครู่Aหนึ่ง)   (ถ้าฉันไปทุกอย่างคงต้อง(D)จบ)

D | A |Bm | A | Dsus2 |

ถ้ารู้ว่าทำดีแล้วไม่ได้Dsus2เธอและฉันจะทำไปทำไมGทำแล้วมันไม่ได้Aอะไรขึ้นมDา.. หF#mา..ตอบหน่Bmอยทุก ๆ สิ่งที่ฉันลงทุนไปGกลับไม่ได้กำไรAกลับมาสักกะตางDsus2ต์แดง

** | ** |

Asus4 | D | ( x2 ) | Dsus2 |คอร์ดเพลง ล้างก้นให้เธอ วงกลม

เนื้อเพลง ล้างก้นให้เธอ วงกลมก็ไหนว่าทำดีแล้วได้ดี ฉันก็ทำไปแล้ว แต่เธอก็ยังไม่เคยเห็นความสำตัญ ที่ฉันมี ฉันทำเพื่อเธอเท่าไหร่ แต่เธอกลับมองไม่เห็นคุณค่าอะไรเลย เธอกลับมีใครคนนั้นเข้ามา อยู่ๆมาแหกปากด่าว่าฉัน ว่าฉันนั้นมันไม่มีน้ำยา ทีเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักกะบาท แต่เธอก็ยังเสือกจะไปรักเขาทำไม ฉันแทบจะล้างก้นให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ ทำได้แทบทุกสิ่ง แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเธอ ว่าเธอ ว่าเธอ จะไม่เคยนึกถึงฉัน ฉันอยากจะไปให้ไกล ให้ไกล ให้ไกล ไม่อยากจะเจอหน้าเธอ อยู่ไปทำไมรกลูกตาเธอเปล่าๆแต่เพิ่งคิดขึ้นมา(ครู่หนึ่ง) (ถ้าฉันไปทุกอย่างคงต้องจบ) ถ้ารู้ว่าทำดีแล้วไม่ได้เธอ และฉันจะทำไปทำไม ทำแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมา หาตอบหน่อย ทุกๆสิ่งที่ฉันลงทุนไป กลับไม่ได้กำไรกลับมาสักกะตางต์แดง