ไม่หลอกใคร แน่ใจจะบอกเอง

 ท็อฟฟี่ TMG  ไม่หลอกใคร แน่ใจจะบอกเอง  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่หลอกใคร แน่ใจจะบอกเอง ท็อฟฟี่ (TOFFY) TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวค์เรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Record

ฉันD#จะไม่บอกรักใคA#ร ถ้าฉันนั้นไม่แน่ใจCmก็ฉันไม่อยากจะทำร้ายA#ใจใครให้ต้องปวดD#ใจ ให้ต้องเจ็บA#ใจ ให้ต้องเสียCmใจฉันจะไม่ทำG# จะไม่ทำA# จะไม่ทำD#จะไม่ทำG# จะไม่ทำA# จะไม่ทำD#       (A#)

D# A# | Cm A# |
D# A# | Cm A# | A# |

* |

ที่D#ใดมีรัก ที่A#นั้นย่อมมีทุกข์ถ้ารักสนุCmก ไม่จริง ไม่คิดA#จะผูกพันฉันไม่เอG#าไม่เอา..รักGm Cmแบบนั้นที่ต้องทำFmให้ใครเสียใจA#คนD#เรา ๆ ต่างคบ แต่จะคบกัA#นเพื่อจากลาเสร็จกิจกรCmรม เสร็จลา แต่ไม่ให้A#ใจไม่ต้องการG#แบบนั้น ต้องการคนที่Gmจริงใจ Cmแค่ไม่อยากFmให้ใจต้องตรA#

 G# ฉันนั้นรู้A#สึกดี..ทุกทีGm ที่อยู่อย่างนี้Cm G# มันก็ยังดีA#กว่าการ..ที่เรานั้นอยู่D#ไกล ๆ ..  แค่เพียงเพื่อความสนุG#  แค่เพียงเพื่อความต้องA#การ  แต่ต้องแลGmกกับการ..ต้องทำร้ายCmใจ..ใคFmร..  รวมถึงสิ่งนั้A#น.. ใจของตัวเอD#ง..

Cm | Gm |G# | D# |
Cm | Gm |G# | D# | A# |

* | ** | *** |

Cm | Gm |G# | D# | ( x2 ) | Cm |คอร์ดเพลง ไม่หลอกใคร แน่ใจจะบอกเอง ท็อฟฟี่ (TOFFY) TMG

เนื้อเพลง ไม่หลอกใคร แน่ใจจะบอกเอง ท็อฟฟี่ (TOFFY) TMGฉันจะไม่บอกรักใคร ถ้าฉันนั้นไม่แน่ใจ ก็ฉันไม่อยากจะทำร้ายใจใคร ให้ต้องปวดใจ ให้ต้องเจ็บใจ ให้ต้องเสียใจ ฉันจะไม่ทำ จะไม่ทำ จะไม่ทำ จะไม่ทำ จะไม่ทำ จะไม่ทำ ที่ใดมีรัก ที่นั้นย่อมมีทุกข์ ถ้ารักสนุก ไม่จริง ไม่คิดจะผูกพัน ฉันไม่เอาไม่เอารักแบบนั้น ที่ต้องทำให้ใครเสียใจ คนเราๆต่างคบ แต่จะคบกันเพื่อจากลา เสร็จกิจกรรม เสร็จลา แต่ไม่ให้ใจ ไม่ต้องการแบบนั้น ต้องการคนที่จริงใจ แค่ไม่อยากให้ใจต้องตรม ฉันนั้นรู้สึกดีทุกที ที่อยู่อย่างนี้ มันก็ยังดีกว่าการที่เรานั้นอยู่ไกลๆแค่เพียงเพื่อความสนุก แค่เพียงเพื่อความต้องการ แต่ต้องแลกกับการต้องทำร้ายใจใคร รวมถึงสิ่งนั้น ใจของตัวเอง