ไม่หลอกใคร แน่ใจจะบอกเอง

ท็อฟฟี่ TMG, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่หลอกใคร แน่ใจจะบอกเอง ท็อฟฟี่ (TOFFY) TMG

ฉันD#จะไม่บอกรักใคA#ร ถ้าฉันนั้นไม่แน่ใจCmก็ฉันไม่อยากจะทำร้ายA#ใจใครให้ต้องปวดD#ใจ ให้ต้องเจ็บA#ใจ ให้ต้องเสียCmใจฉันจะไม่ทำG# จะไม่ทำA# จะไม่ทำD#จะไม่ทำG# จะไม่ทำA# จะไม่ทำD#       (A#)

D# A# | Cm A# |
D# A# | Cm A# | A# |

* |

ที่D#ใดมีรัก ที่A#นั้นย่อมมีทุกข์ถ้ารักสนุCmก ไม่จริง ไม่คิดA#จะผูกพันฉันไม่เอG#าไม่เอา..รักGm Cmแบบนั้นที่ต้องทำFmให้ใครเสียใจA#คนD#เรา ๆ ต่างคบ แต่จะคบกัA#นเพื่อจากลาเสร็จกิจกรCmรม เสร็จลา แต่ไม่ให้A#ใจไม่ต้องการG#แบบนั้น ต้องการคนที่Gmจริงใจ Cmแค่ไม่อยากFmให้ใจต้องตรA#

 G# ฉันนั้นรู้A#สึกดี..ทุกทีGm ที่อยู่อย่างนี้Cm G# มันก็ยังดีA#กว่าการ..ที่เรานั้นอยู่D#ไกล ๆ ..  แค่เพียงเพื่อความสนุG#  แค่เพียงเพื่อความต้องA#การ  แต่ต้องแลGmกกับการ..ต้องทำร้ายCmใจ..ใคFmร..  รวมถึงสิ่งนั้A#น.. ใจของตัวเอD#ง..

Cm | Gm |G# | D# |
Cm | Gm |G# | D# | A# |

* | ** | *** |

Cm | Gm |G# | D# | ( x2 ) | Cm |