ยิ่งใช่ก็ยิ่งไม่ใช่ (Ost.หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น)

 เต้ วิทย์สรัช  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยิ่งใช่ก็ยิ่งไม่ใช่ เต้ วิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ

Cm A# | G# A# |Cm A# | G# |

ไม่มีอะไรD#ใด ๆ ในโลกนี้ ที่จะลึCmกจะะล้ำเท่าใจคนช่างสับG#สน ช่างวกGmวน ค้นFmไม่เจอซักทีA#

กับสิ่งที่เห็D#นที่มองด้วยสองตาอาจจะดูCmว่ามันก็สวยดีแต่ที่G#แท้.. มันGmดี.. จริFmงหรือเปA#ล่า

ยิ่งใกFmล้ ยิ่งแสนGmไกล ยิ่งใช่G#ก็ยิ่งไม่ใGmช่ยิ่งรัFmกก็ยิ่งช้ำG#.. ใจคนเรA#า     G

ดูCmด้วยตา ก็รู้A#ว่าเป็นใคG#แต่ในใFmจ..เขาคิA#ดอะไรอD# A#/D A#ยู่ดีCmหรือเลวอย่างไรA# ก็ไม่อาG#จหยั่งรู้G#maj7ยิ่งดูG#.. ยิ่งไม่รู้A#.. ไม่เข้าใจ..

Cm A# | G# A# |Cm A# | G# |

กับคำว่ารัD#กที่เพราะที่อ่อนหวานอาจเป็นเพีCmยงแค่คำที่ลวงหลอกช่างหลอG#กหลอน ช่างย้อนGmยอกลวFmงให้เราตายA#ใจ

คนที่ใคร ๆD# ก็มองว่าแสนดีแต่ไม่มีCmใครเห็นข้างในว่าลึกG# ๆ .. ในGmใจ..  ใFmช่หรือเปA#ล่า

* | ** |

Cm A#7 | G# C7 | Fm Gm | G# G |

ดูCmด้วยตา ก็รู้A#ว่าเป็นใคG#แต่ในใFmจ..เขาคิA#ดอะไรอD# A#/D A#ยู่ดีCmหรือเลวอย่างไรA# ก็ไม่อาG#จหยั่งรู้G#maj7ยิ่งดูG#.. ยิ่งไม่รู้A#.. ไม่เข้าใCm A#จ..จะหยั่งถึG#ง.. ได้อย่างไA#ร.. หัวใจคCmน..คอร์ดเพลง ยิ่งใช่ก็ยิ่งไม่ใช่ เต้ วิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ

เนื้อเพลง ยิ่งใช่ก็ยิ่งไม่ใช่ เต้ วิทย์สรัช สุขวัฒนศิริไม่มีอะไรใดๆในโลกนี้ ที่จะลึกจะะล้ำเท่าใจคน ช่างสับสน ช่างวกวน ค้นไม่เจอซักที กับสิ่งที่เห็นที่มองด้วยสองตา อาจจะดูว่ามันก็สวยดี แต่ที่แท้ มันดี จริงหรือเปล่า ยิ่งใกล้ ยิ่งแสนไกล ยิ่งใช่ก็ยิ่งไม่ใช่ ยิ่งรักก็ยิ่งช้ำ ใจคนเรา ดูด้วยตา ก็รู้ว่าเป็นใคร แต่ในใจเขาคิดอะไรอยู่ ดีหรือเลวอย่างไร ก็ไม่อาจหยั่งรู้ ยิ่งดู ยิ่งไม่รู้ ไม่เข้าใจ กับคำว่ารักที่เพราะที่อ่อนหวาน อาจเป็นเพียงแค่คำที่ลวงหลอก ช่างหลอกหลอน ช่างย้อนยอก ลวงให้เราตายใจ คนที่ใครๆก็มองว่าแสนดี แต่ไม่มีใครเห็นข้างใน ว่าลึกๆในใจ ใช่หรือเปล่า ดูด้วยตา ก็รู้ว่าเป็นใคร แต่ในใจเขาคิดอะไรอยู่ ดีหรือเลวอย่างไร ก็ไม่อาจหยั่งรู้ ยิ่งดู ยิ่งไม่รู้ ไม่เข้าใจ จะหยั่งถึง ได้อย่างไร หัวใจคน