คำที่บ่กล้าเว้า

 แก๊งปากซอย แสน นากา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำที่บ่กล้าเว้า แสน นากา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

อ้ายมีคำD#mที่บ่กล้าเว้า  อ้ายมีคำF#ที่บ่กล้าปาก

F# | D#m |G#m | C# | F# |

ผู้ลางคนF#เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกันขีดมาอย่างนั้D#mน ได้แต่เข้าใจน้ำแข็งก็เย็นทุกก้อG#mน ไฟกะฮ้อนคักหลายและเธอบ่เคยมีใจC# ก็เป็นความจริงคือกัน

ซ่อนความลัF#บ อุกอั่งคับห้องหัวใจทนเป็นเพื่อนไD#mป ทั้งที่ใจแอบฝันคำว่าฮัG#mกจากหัวใจ  จมน้ำตายทุกวันก็น้ำC#ท่วมปากอย่างนั้น  เธอบ่เคยได้ฟังเสียงใจF#

อ้ายมีคำD#mที่บ่กล้าเว้F#า  อ้ายมีคำD#mที่บ่กล้าปาF#ที่บ่เว้Bากะย่อนบ่อยาC#ก..เสียเธอF#ไปย่านว่าเพื่D#mอนฮอดกะสิบ่เหลือย่านว่าแฟF#นฮอดกะสิบ่ได้Bย่านเว้G#mาไปแล้วเสียใจC#ในคำตอBบที่เธC#อ..ให้F#มา

F# |

สุดท้ายนี้F#กะเป็นคือเก่าต่อไปดีกว่าหัวใจD#mอ้ายต้องพบเจอน้ำตาสองเฮาเป็นแฟนบ่ไG#mด้ คงเป็นเพราะโชคชะตาที่ทำให้เฮาเกิดมC#า..มีวาสนาแค่เป็นเพื่อF#นกัน

D#m | B |C# | F# |
D#m | B |C# | F# |

อ้ายมีคำD#mที่บ่กล้าเว้า  อ้ายมีคำF#ที่บ่กล้าปากที่บ่เว้Bากะย่อนบ่อยาC#ก..เสียเธอF#ไปย่านว่าเพื่D#mอนฮอดกะสิบ่เหลือย่านว่าแฟF#นฮอดกะสิบ่ได้Bย่านเว้G#mาไปแล้วเสียใจC#ในคำตอBบที่เธC#อ..ให้F#มา

** |

ย่านว่าเพื่D#mอนฮอดกะสิบ่เหลือย่านว่าแฟF#นฮอดกะสิบ่ได้Bย่านเว้G#mาไปแล้วเสียใจC#ในคำตอBบที่เธC#อ..ให้F#มา..  F#คอร์ดเพลง คำที่บ่กล้าเว้า แสน นากา

เนื้อเพลง คำที่บ่กล้าเว้า แสน นากาอ้ายมีคำที่บ่กล้าเว้า อ้ายมีคำที่บ่กล้าปาก ผู้ลางคนเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกัน ขีดมาอย่างนั้น ได้แต่เข้าใจ น้ำแข็งก็เย็นทุกก้อน ไฟกะฮ้อนคักหลาย และเธอบ่เคยมีใจ ก็เป็นความจริงคือกัน ซ่อนความลับ อุกอั่งคับห้องหัวใจ ทนเป็นเพื่อนไป ทั้งที่ใจแอบฝัน คำว่าฮักจากหัวใจ จมน้ำตายทุกวัน ก็น้ำท่วมปากอย่างนั้น เธอบ่เคยได้ฟังเสียงใจ อ้ายมีคำที่บ่กล้าเว้า อ้ายมีคำที่บ่กล้าปาก ที่บ่เว้ากะย่อนบ่อยากเสียเธอไป ย่านว่าเพื่อนฮอดกะสิบ่เหลือ ย่านว่าแฟนฮอดกะสิบ่ได้ ย่านเว้าไปแล้วเสียใจ ในคำตอบที่เธอให้มา สุดท้ายนี้กะเป็นคือเก่าต่อไป ดีกว่าหัวใจอ้ายต้องพบเจอน้ำตา สองเฮาเป็นแฟนบ่ได้ คงเป็นเพราะโชคชะตา ที่ทำให้เฮาเกิดมามีวาสนาแค่เป็นเพื่อนกัน อ้ายมีคำที่บ่กล้าเว้า อ้ายมีคำที่บ่กล้าปาก ที่บ่เว้ากะย่อนบ่อยากเสียเธอไป ย่านว่าเพื่อนฮอดกะสิบ่เหลือ ย่านว่าแฟนฮอดกะสิบ่ได้ ย่านเว้าไปแล้วเสียใจ ในคำตอบที่เธอให้มา ย่านว่าเพื่อนฮอดกะสิบ่เหลือ ย่านว่าแฟนฮอดกะสิบ่ได้ ย่านเว้าไปแล้วเสียใจ ในคำตอบที่เธอให้มา