หนูบรรลุนิติภาวะแล้วนะแม่

เนสกาเเฟ ศรีนคร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

หนูบรรลุนิติภาวะแล้วนะแม่ - เนสกาเเฟ ศรีนคร

บ่ต้องคิดยาAmกนำเรื่องพ่อแม่หนูใหญ่Fเป็นสาวแล้วแม่ตัดสินใจGเองได้..ทุกอย่Gาง

หนูAmบรรลุนิติภาวะ อยากสิไปFเมาสากับไผอาจสิกลัCบดึกแหน่ กะอย่าด่าหนูหลายให้เวลาGส่วนตัวหนูแหน่

หนูAmบรรลุนิติภาวะขั่นมีผู้บ่าFวจักคนมาฝากแม่กะเคารพCการตัดสินใจหนูแหน่กะอย่าฮ้าGยอย่าด่าหนูใหญ่เป็นสาวแล้Amว.. นะคะแม่หนูบรรลุนิติภาวะแล้วนะแม่ - เนสกาเเฟ ศรีนคร