ข้าวเกียหมา

 ศาล สานศิลป์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ข้าวเกียหมา ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.เอ๋ สีชมพูเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: ภูไท เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0646244555

C#m B | A |C#m B | A |

ข้าC#mวในดอBกปั้นหนึ่Aง..ที่หมC#mาน้อยนั่Bงคอยเฝ้าA..

ถ่าเจ้าขอEงโยนปั้นเข้ามBเลี้ยงเอาไC#mว้ ถ่าหอBน ถ่าเห่Aา..ถึF#mงบ่แซ่บคือจั่งอื่นเขากะพอได้เอBา..ไว้ให้ประทังชีวีE

บ่C#mต่างกัBน..กับอ้าAย..ที่รอคอC#mย..เศษความเหBงาจากคนดีA

บ่ได้หวังEต้องเป็นคนสำคัBแค่นาน ๆC#m ได้คุBย..กันทีA..พอF#mได้ให้..หัวใจBดวงนี้มันบ่Eเหงาตาย

บ่ต้องหลวงต้องหลAายโยนมาให้B..คือข้าวเกียหมC#mดน ๆ โยนคำหวานมAา พอได้ยาBหัวใจของอ้าEถ้าเจ้าสิคิดหลูโตC#mน กะช่วยคG#mนหยดความจริงใC#mพอบ่แค้นติดคอF#m Bตาย..(กะมีแฮงหลาย หัวใจโE | Eซ ๆ)

 A  บ่ได้หวังสิปีนขึ้นไG#mปคว้าเจ้C#m F#m  เป็นหมาน้อBยได้หยอกคลายเหงEากะบุญพะโลG#7 A  บ่ได้คิดสิฝัน..ให้มัG#mนเกินโC#m   แค่ได้F#mเกียรติเว่านำ กะเป็นบุณโขB   ของหัวใจอ้าย

C#m B | A B |C#m B | A B |
C#m B | A E |F#m A | B |

** | ** |

C#m B | A | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง ข้าวเกียหมา ศาล สานศิลป์

เนื้อเพลง ข้าวเกียหมา ศาล สานศิลป์ข้าวในดอกปั้นหนึ่ง ที่หมาน้อยนั่งคอยเฝ้า ถ่าเจ้าของโยนปั้นเข้ามา เลี้ยงเอาไว้ ถ่าหอน ถ่าเห่า ถึงบ่แซ่บคือจั่งอื่นเขา กะพอได้เอาไว้ให้ประทังชีวี บ่ต่างกันกับอ้าย ที่รอคอยเศษความเหงาจากคนดี บ่ได้หวังต้องเป็นคนสำคัญ แค่นานๆได้คุยกันที พอได้ให้หัวใจดวงนี้มันบ่เหงาตาย บ่ต้องหลวงต้องหลาย โยนมาให้คือข้าวเกียหมา ดนๆโยนคำหวานมา พอได้ยาหัวใจของอ้าย ถ้าเจ้าสิคิดหลูโตน กะช่วยคนหยดความจริงใจ พอบ่แค้นติดคอตาย (กะมีแฮงหลาย หัวใจโซๆ) บ่ได้หวังสิปีนขึ้นไปคว้าเจ้า เป็นหมาน้อยได้หยอกคลายเหงากะบุญพะโล บ่ได้คิดสิฝันให้มันเกินโต แค่ได้เกียรติเว่านำ กะเป็นบุณโข ของหัวใจอ้าย ( x2 )