คนเลวๆ

 แน็ก ชาลี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเลวๆ แน็ก ชาลี Charlie
เนื้อร้อง/ทำนอง: แน็ก ชาลีเรียบเรียง: Charlie

 A จะให้ฉันทำยังไง.. E

A | E |F#m | D E | A |

รู้Aเธอมีเจ้าของ รู้Eที่ฉันทำไม่ดีและรู้F#mว่าเราไม่ควรคิดมันเป็นเรื่องที่ผิDดเกี่ยวกับหัวใจE

รู้Aเธออาจต้องฝืน และรู้Eว่าเธอคงไม่เลือกใครความลัF#mบเก็บมันเอาไว้เธอไม่ต้องห่วง ฉันDจะไม่บอกใคE

แต่ที่ฉัF#mนนั้นยังไม่รู้ แลC#mะไม่ยอมเข้าใจคือให้เลิBmกรักเธอ ใจฉันคงทนไม่ไหE

 A เธอจะให้ฉันทำยังไงE  เมื่อมันรักเธอทั้งหัF#mวใจ  ทั้งที่รู้Dว่าผิด แต่ไม่คิดEจะตัดใจ A จะให้ฉันทำยังไงE  เมื่อสมองมันไม่สั่F#mงให้หัวใจ  หยุดรักDเธอ ก็ไม่รู้Eฉันควรทำอย่างไร

ใจAเธอมีเจ้าของ ฉันEแค่คนสำรองเจ็บแค่ไหF#mน ไม่ต่อรองยอมเป็นที่ระบาDยวันที่เธอเหงาใจE

* | ** |

 Bm  หรือฉันควรตัดใจAจากเธอตอนนี้  G F#m E Bm  หรือว่าจะทAนฝืนอยู่ต่อไป   แค่อยู่เป็นขอGงตาF#m   เธอเบื่Eอวันไหนก็คงโยนทิ้ง

A | E |F#m | D E |
A | E |F#m | D E |

 A เธอจะให้ฉันทำยังไงC#m  เมื่อฉันรัE/G#กเธอหมดหัF#mวใจ  ทั้งที่รู้Dว่าผิด แต่ไม่คิดEจะตัดใจ A จะให้ฉันทำยังไงE  เมื่อสมองมันไม่สั่F#mงให้หัวใจ  หยุดรักDเธอ ก็ไม่รู้Eฉันควรทำอย่างไร

 A จะให้ฉันทำยังไEง เมื่อมันรักเธอทั้งหัวF#mใจ  ทั้งที่รู้Dว่าผิด แต่ไม่คิดEจะตัดใจ A จะให้ฉันทำยังไงE/G#  ฉันคนเลว ๆ แต่ก็มีF#mหัวใจ  ที่รักDเธอ แม้รู้Eว่าต้องเจ็บเพียงใดAคอร์ดเพลง คนเลวๆ แน็ก ชาลี Charlie

เนื้อเพลง คนเลวๆ แน็ก ชาลี Charlieจะให้ฉันทำยังไง รู้เธอมีเจ้าของ รู้ที่ฉันทำไม่ดี และรู้ว่าเราไม่ควรคิด มันเป็นเรื่องที่ผิดเกี่ยวกับหัวใจ รู้เธออาจต้องฝืน และรู้ว่าเธอคงไม่เลือกใคร ความลับเก็บมันเอาไว้ เธอไม่ต้องห่วง ฉันจะไม่บอกใคร แต่ที่ฉันนั้นยังไม่รู้ และไม่ยอมเข้าใจ คือให้เลิกรักเธอ ใจฉันคงทนไม่ไหว เธอจะให้ฉันทำยังไง เมื่อมันรักเธอทั้งหัวใจ ทั้งที่รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดจะตัดใจ จะให้ฉันทำยังไง เมื่อสมองมันไม่สั่งให้หัวใจ หยุดรักเธอ ก็ไม่รู้ฉันควรทำอย่างไร ใจเธอมีเจ้าของ ฉันแค่คนสำรอง เจ็บแค่ไหน ไม่ต่อรอง ยอมเป็นที่ระบายวันที่เธอเหงาใจ หรือฉันควรตัดใจจากเธอตอนนี้ หรือว่าจะทนฝืนอยู่ต่อไป แค่อยู่เป็นของตาย เธอเบื่อวันไหนก็คงโยนทิ้ง เธอจะให้ฉันทำยังไง เมื่อฉันรักเธอหมดหัวใจ ทั้งที่รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดจะตัดใจ จะให้ฉันทำยังไง เมื่อสมองมันไม่สั่งให้หัวใจ หยุดรักเธอ ก็ไม่รู้ฉันควรทำอย่างไร จะให้ฉันทำยังไง เมื่อมันรักเธอทั้งหัวใจ ทั้งที่รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดจะตัดใจ จะให้ฉันทำยังไง ฉันคนเลวๆแต่ก็มีหัวใจ ที่รักเธอ แม้รู้ว่าต้องเจ็บเพียงใด