ไม่เผาผี

 ฑีฆา ปรางแก้ว ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เผาผี ฑีฆา ปรางแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไพฑูรย์ รัตนบุรีเรียบเรียง: นที มีแต้ม

F | Dm |
F | C/E |A# | C |F |

 F อยู่ให้บาย..ไปเลยน้Dmอง ไม่ต้อA#ง..มาแลใจC  ถ้าความสวFยของเธอเลือกไDmด้  ใช่หม้A#ายที่เธอเป็Cน..

จากวันนี้Fต่อ ๆ ไAmป.. หน้A#าเราก็ไม่ต้องเห็FความรักA#สองเราจะเป็Cน..เหมือนเส้นขนาF

อยู่ให้บาFย อยู่กับใคDmร  ถ้าวันไหA#นเธอช้ำมCจะไม่เป็Fนผ้าเช็ดหน้Dmา..ซับน้ำตA#าให้เหมือนวันนั้Cและจะไม่เป็Fน..ทางเท้Amา..ให้เธอเหยีA#ยบย่ำเลย อย่าฝัFทางใคA#ร ก็ทางมัน  อย่าได้ฝันCเลยว่าฉันจะแคFร์

ใครเจ็บ ใครร้อA#ง  ใครท้องก็ไปเกิAmไม่ต้องมาหวังเหวิA#ด  ถึงตาย ก็ไม่แCรักแท้Fมันกินไม่ไAmด้  เธอจึงฝาA7กรอยบาดแผA#ล.. A#  ยอมปล่อยให้เธอรังแC   ที่ผ่านมา เธอคงสาสมใจF

ถ้าฉันตาDmย ไม่ต้องมาเผาผีฉํนจะขAmอสาปแช่งเอาไว้ถ้าเป็นผีA#จะหลอกเธอให้ตาย จงจำเอาไว้C(จำเอาไว้ก็แล้วกั(F)น)

F | Dm |A# | C |
F Am | A# C |F Am | A# C |F |

* | ** | *** |** | *** |

F | C | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง ไม่เผาผี ฑีฆา ปรางแก้ว

เนื้อเพลง ไม่เผาผี ฑีฆา ปรางแก้วอยู่ให้บายไปเลยน้อง ไม่ต้องมาแลใจ ถ้าความสวยของเธอเลือกได้ ใช่หม้ายที่เธอเป็น จากวันนี้ต่อๆไป หน้าเราก็ไม่ต้องเห็น ความรักสองเราจะเป็นเหมือนเส้นขนาน อยู่ให้บาย อยู่กับใคร ถ้าวันไหนเธอช้ำมา จะไม่เป็นผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาให้เหมือนวันนั้น และจะไม่เป็นทางเท้า ให้เธอเหยียบย่ำเลย อย่าฝัน ทางใคร ก็ทางมัน อย่าได้ฝันเลยว่าฉันจะแคร์ ใครเจ็บ ใครร้อง ใครท้องก็ไปเกิด ไม่ต้องมาหวังเหวิด ถึงตาย ก็ไม่แล รักแท้มันกินไม่ได้ เธอจึงฝากรอยบาดแผล ยอมปล่อยให้เธอรังแก ที่ผ่านมา เธอคงสาสมใจ ถ้าฉันตาย ไม่ต้องมาเผาผี ฉํนจะขอสาปแช่งเอาไว้ ถ้าเป็นผีจะหลอกเธอให้ตาย จงจำเอาไว้ จำเอาไว้ก็แล้วกัน