เธอรู้ดีเธอรักใคร

 วงกางเกง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอรู้ดีเธอรักใคร วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง: โกแบว อินทร์เทียรเรียบเรียง: วงกางเกง, JPS ห้องนอนสตูดิโอติดต่องานแสดง: 0922566543, 0869443763

C | F |Em Am | Dm G |

 C เธอมัวแต่มองแต่คนข้างนอEmกคนนั้น  จนลืมFอะไรไปรึเปล่Gา ว่ามีฉัAmน..

Am | F |C | G |

 C หรือฉันนั้นมีตัวตน  เฉพาะEmเวลาที่แสงตะวันลับฟ้าไปF  เวลาGที่มีแสงไฟCกระทบผ่าน  เธอเก็บCฉันไว้ตรงไหน  เป็นตัวสำรอEmง รองจากใคร  เธอรู้F Gดี..   แก่ใจอยู่แล้ว  Am

ทุกทีCที่มาหากัน.. ก็จะเอEmาน้ำตามาฝากกันสำหรับเธFอ.. ฉันคGงมีค่าก็ตอAmนนี้

 G เธอรู้ดีแก่ใจ เธอรักใคAm G อย่ามาหลอกลวงกันให้รอ  ให้ฉันบ้าอยู่ฝ่ายเดีGยว...

 C ในใจเธอมีแต่เขา เธอรู้ดีAm  เธอมาหลอกลวงกัน  มารั้งให้ฉันรอ ให้ฉันบ้าFอยู่ฝ่ายเดียว  อยากรู้จังใจเธอ..ทำด้วGยอะไร

คน ๆ หนึ่Cง ต้องทน ต้องทุกข์ ต้องทรมานกับคำAmลวง ๆ ว่ามีใจให้รักให้รอมันก็Fรอ  ไร้เหตุผลสิ้นดีCแต่ทรมานเหมือGนเดิมแต่พอฝนจF Gาง..    นางก็หาCศาลDmาริมทาง..มันหมดความหมายอีกแล้E F G Am Cว..

F G | C Am |F G | Am |
F G | C Am |F G | Am |

* | ** | *** |

 F  พอฝนจาGง นางก็หC Amาย.. F  ไม่มีน้ำGตา เธอไม่Amมา.. F  พอฝนจาGง นางก็หC Amาย.. F  ไม่มีน้ำตGา เธอไม่Am | Amมา..คอร์ดเพลง เธอรู้ดีเธอรักใคร วงกางเกง

เนื้อเพลง เธอรู้ดีเธอรักใคร วงกางเกงเธอมัวแต่มองแต่คนข้างนอกคนนั้น จนลืมอะไรไปรึเปล่า ว่ามีฉัน หรือฉันนั้นมีตัวตน เฉพาะเวลาที่แสงตะวันลับฟ้าไป เวลาที่มีแสงไฟกระทบผ่าน เธอเก็บฉันไว้ตรงไหน เป็นตัวสำรอง รองจากใคร เธอรู้ดี แก่ใจอยู่แล้ว ทุกทีที่มาหากัน ก็จะเอาน้ำตามาฝากกัน สำหรับเธอ ฉันคงมีค่าก็ตอนนี้ เธอรู้ดีแก่ใจ เธอรักใคร อย่ามาหลอกลวงกันให้รอ ให้ฉันบ้าอยู่ฝ่ายเดียว ในใจเธอมีแต่เขา เธอรู้ดี เธอมาหลอกลวงกัน มารั้งให้ฉันรอ ให้ฉันบ้าอยู่ฝ่ายเดียว อยากรู้จังใจเธอทำด้วยอะไร คนๆหนึ่ง ต้องทน ต้องทุกข์ ต้องทรมาน กับคำลวงๆว่ามีใจ ให้รักให้รอมันก็รอ ไร้เหตุผลสิ้นดี แต่ทรมานเหมือนเดิม แต่พอฝนจาง นางก็หาย ศาลาริมทาง มันหมดความหมายอีกแล้ว พอฝนจาง นางก็หาย ไม่มีน้ำตา เธอไม่มา พอฝนจาง นางก็หาย ไม่มีน้ำตา เธอไม่มา