เธอรู้ดีเธอรักใคร

วงกางเกง, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอรู้ดีเธอรักใคร - วงกางเกง

C | F |Em Am | Dm G |

 C เธอมัวแต่มองแต่คนข้างนอEmกคนนั้น  จนลืมFอะไรไปรึเปล่Gา ว่ามีฉัAmน..

Am | F |C | G |

 C หรือฉันนั้นมีตัวตน  เฉพาะEmเวลาที่แสงตะวันลับฟ้าไปF  เวลาGที่มีแสงไฟCกระทบผ่าน  เธอเก็บCฉันไว้ตรงไหน  เป็นตัวสำรอEmง รองจากใคร  เธอรู้F Gดี..   แก่ใจอยู่แล้ว  Am

ทุกทีCที่มาหากัน.. ก็จะเอEmาน้ำตามาฝากกันสำหรับเธFอ.. ฉันคGงมีค่าก็ตอAmนนี้

 G เธอรู้ดีแก่ใจ เธอรักใคAm G อย่ามาหลอกลวงกันให้รอ  ให้ฉันบ้าอยู่ฝ่ายเดีGยว...

 C ในใจเธอมีแต่เขา เธอรู้ดีAm  เธอมาหลอกลวงกัน  มารั้งให้ฉันรอ ให้ฉันบ้าFอยู่ฝ่ายเดียว  อยากรู้จังใจเธอ..ทำด้วGยอะไร

คน ๆ หนึ่Cง ต้องทน ต้องทุกข์ ต้องทรมานกับคำAmลวง ๆ ว่ามีใจให้รักให้รอมันก็Fรอ  ไร้เหตุผลสิ้นดีCแต่ทรมานเหมือGนเดิมแต่พอฝนจF Gาง..    นางก็หาCศาลDmาริมทาง..มันหมดความหมายอีกแล้E F G Am Cว..

F G | C Am |F G | Am |
F G | C Am |F G | Am |

* | ** | *** |

 F  พอฝนจาGง นางก็หC Amาย.. F  ไม่มีน้ำGตา เธอไม่Amมา.. F  พอฝนจาGง นางก็หC Amาย.. F  ไม่มีน้ำตGา เธอไม่Am | Amมา..เธอรู้ดีเธอรักใคร - วงกางเกง