จบไปแล้ว

 Am Seatwo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จบไปแล้ว Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)
เนื้อร้อง/ทำนอง: โต๋เหน่อเรียบเรียง: นันทพงศ์​ ทศพรโปรดิวเซอร์: slow​ team

C#m | B |A | B | B |

เรื่องเธอกับฉัC#mนมันจบไปตั้งนานแล้วมันจบไปพร้อBมกับความเสียใจจะกลับมาเพื่Aออะไร เพราะมัBนไม่มีประโยชน์

แต่ก่อนบอกฉัC#mน เขาแสนดี อย่างนั้น อย่างนี้แต่มาตอนนี้B มาบอกรักกันเธอกลับมาคิดAถึงฉัน  ทำเพื่ออะไรBหาเธอ

ตอนที่ทิ้งAฉันไป ทำไมไม่คิดBให้ดีพอมาตอนนี้G#m อ้อนวอนให้ฉันC#mกลับไปไม่ต้องมาทำF#mเป็นห่วงใยไม่ต้องอะไรทั้งนั้B | Bน..

ทุกอย่างมันจบไปแล้Aว ตอนนี้BฉันมีคนใหEม่ที่คอยห่วงใยA  ใส่ใจBฉันมากกว่าเธEมันจบไปแล้Aว  อย่ารื้Bอฟื้นได้ไหมเธC#mเพราะฉันได้เจAอ..กับคนที่ไม่เคBยทำฉันเสียใจE

A B | E |A B | E |
A B | C#m |A B | E |

* | ** | ** |

เพราะฉันได้เจAอ..กับคนที่ไม่เคBย..จะคิดนอกEใจจบไปแล้ว Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)

เนื้อเพลง จบไปแล้ว Am Seatwo แอมป์ ซีทูเรื่องเธอกับฉันมันจบไปตั้งนานแล้ว มันจบไปพร้อมกับความเสียใจ จะกลับมาเพื่ออะไร เพราะมันไม่มีประโยชน์ แต่ก่อนบอกฉัน เขาแสนดี อย่างนั้น อย่างนี้ แต่มาตอนนี้ มาบอกรักกัน เธอกลับมาคิดถึงฉัน ทำเพื่ออะไรหาเธอ ตอนที่ทิ้งฉันไป ทำไมไม่คิดให้ดี พอมาตอนนี้ อ้อนวอนให้ฉันกลับไป ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใย ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ตอนนี้ฉันมีคนใหม่ ที่คอยห่วงใย ใส่ใจฉันมากกว่าเธอ มันจบไปแล้ว อย่ารื้อฟื้นได้ไหมเธอ เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจ เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคย จะคิดนอกใจ