จบไปแล้ว

Am Seatwo, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จบไปแล้ว Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)

C#m | B |A | B | B |

เรื่องเธอกับฉัC#mนมันจบไปตั้งนานแล้วมันจบไปพร้อBมกับความเสียใจจะกลับมาเพื่Aออะไร เพราะมัBนไม่มีประโยชน์

แต่ก่อนบอกฉัC#mน เขาแสนดี อย่างนั้น อย่างนี้แต่มาตอนนี้B มาบอกรักกันเธอกลับมาคิดAถึงฉัน  ทำเพื่ออะไรBหาเธอ

ตอนที่ทิ้งAฉันไป ทำไมไม่คิดBให้ดีพอมาตอนนี้G#m อ้อนวอนให้ฉันC#mกลับไปไม่ต้องมาทำF#mเป็นห่วงใยไม่ต้องอะไรทั้งนั้B | Bน..

ทุกอย่างมันจบไปแล้Aว ตอนนี้BฉันมีคนใหEม่ที่คอยห่วงใยA  ใส่ใจBฉันมากกว่าเธEมันจบไปแล้Aว  อย่ารื้Bอฟื้นได้ไหมเธC#mเพราะฉันได้เจAอ..กับคนที่ไม่เคBยทำฉันเสียใจE

A B | E |A B | E |
A B | C#m |A B | E |

* | ** | ** |

เพราะฉันได้เจAอ..กับคนที่ไม่เคBย..จะคิดนอกEใจจบไปแล้ว Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)