สถานะหม้าย

บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สถานะหม้าย - บ.เบิ้ล สามร้อย

A C#m | Bm E |
A C#m | F#m E |D E | A E |

ก็ไม่ได้รู้Aว่าเขาจะหลอก  ก็ไม่ได้รู้C#mว่าเขาจะทำBmงเป็นเวรกรรEม..ที่ฉันสร้างมA

ก็ไม่ได้คิDดอิอยากเป็นEหม้ายสถานC#mะในทาง..ไม่F#mดีบาดเจ็Bmบครั้งนี้.. D คงจำอีกEนาน

ที่จะได้รักAใครสักคน มันไม่ง่าC#mยเลยอยู่ ๆBm กะเลิกเฉยเลEย ไปต่อไม่Aได้ไอ้ทีแรก ๆD ดีแสนดีE  พันนู้พันนี้C#m ก็หลงเชื่อF#mใจสถานBmะเลยเปลี่ยนไปE กลายเป็นAหม้าย

ก็เลC#mย..ต้องดูกันให้ดีF#m ๆไม่อยาDกเจ็บแบบนี้อีกแล้Eว..    E

ไม่อยากเป็นหม้ายซ้ำซ้อDmaj7ไม่อยากนอนร้องครวญC#m7ครางไม่อยากคบใครพลาง Bm7ๆ  และเอาเรEาไปคั้นเวAลาเป็นหม้A7ายก็มีหัวใDmaj7จ  ไม่ไช่ใครที่ไหนกะไC#m7ด้ฉันเป็นแค่คนทั่วไBm7ป   มันมีEศักศรีของAมัน

D | C#m F#m |Bm D | E |

* | ** | ** |

D | C#m |Bm E | A | A |สถานะหม้าย - บ.เบิ้ล สามร้อย