สถานะหม้าย

 บ.เบิ้ล สามร้อย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สถานะหม้าย บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: บเบิ้ล สามร้อยเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้ม

A C#m | Bm E |
A C#m | F#m E |D E | A E |

ก็ไม่ได้รู้Aว่าเขาจะหลอก  ก็ไม่ได้รู้C#mว่าเขาจะทำBmงเป็นเวรกรรEม..ที่ฉันสร้างมA

ก็ไม่ได้คิDดอิอยากเป็นEหม้ายสถานC#mะในทาง..ไม่F#mดีบาดเจ็Bmบครั้งนี้.. D คงจำอีกEนาน

ที่จะได้รักAใครสักคน มันไม่ง่าC#mยเลยอยู่ ๆBm กะเลิกเฉยเลEย ไปต่อไม่Aได้ไอ้ทีแรก ๆD ดีแสนดีE  พันนู้พันนี้C#m ก็หลงเชื่อF#mใจสถานBmะเลยเปลี่ยนไปE กลายเป็นAหม้าย

ก็เลC#mย..ต้องดูกันให้ดีF#m ๆไม่อยาDกเจ็บแบบนี้อีกแล้Eว..    E

ไม่อยากเป็นหม้ายซ้ำซ้อDmaj7ไม่อยากนอนร้องครวญC#m7ครางไม่อยากคบใครพลาง Bm7ๆ  และเอาเรEาไปคั้นเวAลาเป็นหม้A7ายก็มีหัวใDmaj7จ  ไม่ไช่ใครที่ไหนกะไC#m7ด้ฉันเป็นแค่คนทั่วไBm7ป   มันมีEศักศรีของAมัน

D | C#m F#m |Bm D | E |

* | ** | ** |

D | C#m |Bm E | A | A |คอร์ดเพลง สถานะหม้าย บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง สถานะหม้าย บ.เบิ้ล สามร้อยก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะหลอก ก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะทำ คงเป็นเวรกรรมที่ฉันสร้างมา ก็ไม่ได้คิดอิอยากเป็นหม้าย สถานะในทางไม่ดี บาดเจ็บครั้งนี้ คงจำอีกนาน ที่จะได้รักใครสักคน มันไม่ง่ายเลย อยู่ๆกะเลิกเฉยเลย ไปต่อไม่ได้ ไอ้ทีแรกๆดีแสนดี พันนู้พันนี้ ก็หลงเชื่อใจ สถานะเลยเปลี่ยนไป กลายเป็นหม้าย ก็เลยต้องดูกันให้ดีๆไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกแล้ว ไม่อยากเป็นหม้ายซ้ำซ้อน ไม่อยากนอนร้องครวญคราง ไม่อยากคบใครพลางๆและเอาเราไปคั้นเวลา เป็นหม้ายก็มีหัวใจ ไม่ไช่ใครที่ไหนกะได้ ฉันเป็นแค่คนทั่วไป มันมีศักศรีของมัน