ยูนิแฟน (Unifans)

 Wonderframe  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยูนิแฟน (Unifans) WONDERFRAME
เนื้อร้อง/ทำนอง: WONDERFRAMEดนตรี: JC

 Gm  welcome to unicoCrn   and wonderframe a liF | A#maj7ve Gm  lady and gentleman C  let me show youF, let me come aA#maj7 live

เรียGmกหนูว่า ยูนิCคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ)เรียFกหนูว่า ยูนิA#คอร์น (แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ)เรียGmกหนูว่า ยูนิCคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ)เรียFกหนูว่า ยูนิA#คอร์น

คงเคยได้ยิGmน ที่เขาเรียกกันว่ายูนิคอCร์นเป็นสัตว์สี่ขFา มีหนึ่งเขาเหมือนในละคA#ใครบอกว่าไม่จGmริง อย่ามาขิง เดี๋ยวพี่จะว้อCหนูเจอตัวจริFง เป็นสีชมพู อยู่บนที่นอA#

บอก ใครต่อใคGmร เขาก็บอกหนูบ้า ให้หนูไปพัCมายลิตเติลโพนี่F พี่รู้จักอ๊ะป่าว เขาออกจะน่ารัA#ที่เห็นหนูเล่นม้Gmไม่ใช่ม้าธรรมดา และหนูไม่เคยพัCเขาเรียกว่าม้ายูF น่ะมาอยู่ด้วยกัน ไหมจ๊ะที่รัA#i'm unicorn

เรียGmกหนูว่า ยูนิCคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ)เรียFกหนูว่า ยูนิA#คอร์น (แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ)เรียGmกหนูว่า ยูนิCคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ)เรียFกหนูว่า ยูนิA#คอร์น

เรียGmกหนูว่า ยูนิCคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ)เรียFกหนูว่า ยูนิA#คอร์น (แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ)เรียGmกหนูว่า ยูนิCคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ)เรียFกพวกเรา ยูนิA#แฟน

Gm C | F A# | ( x2 )คอร์ดเพลง ยูนิแฟน (Unifans) WONDERFRAME

เนื้อเพลง ยูนิแฟน (Unifans) WONDERFRAMEwelcome to unicorn and wonderframe a live lady and gentleman let me show you, let me come a live เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น คงเคยได้ยิน ที่เขาเรียกกันว่ายูนิคอร์น เป็นสัตว์สี่ขา มีหนึ่งเขาเหมือนในละคร ใครบอกว่าไม่จริง อย่ามาขิง เดี๋ยวพี่จะว้อน หนูเจอตัวจริง เป็นสีชมพู อยู่บนที่นอน บอก ใครต่อใคร เขาก็บอกหนูบ้า ให้หนูไปพัก มายลิตเติลโพนี่ พี่รู้จักอ๊ะป่าว เขาออกจะน่ารัก ที่เห็นหนูเล่นม้า ไม่ใช่ม้าธรรมดา และหนูไม่เคยพัก เขาเรียกว่าม้ายู น่ะมาอยู่ด้วยกัน ไหมจ๊ะที่รัก i'm unicorn เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ) เรียกหนูว่า ยูนิคอร์น (ให้เรียกว่าอะไรนะ) เรียกพวกเรา ยูนิแฟน ( x2 )