รอเจ้ากลับมา

  ไอออน 101   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอเจ้ากลับมา ไอออน 101
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท

F | Am | A# | C |

เฮ็Fดจังใด๋น้อใจ  เฮาจั่Amงสิลืมเขาได้คิดฮอGmดตอนใด๋ กะนั่Cงฮ้องไห้คนเดีFยวจมอยู่Dmกับเรื่องเก่า ๆอยู่กับความเหAmงาและความโดดเดี่ยวบ่มีGmมื้อใด๋..ที่เฮCาบ่คิดฮอFดเขา

การจากลGmา.. คือทรมานจังซี่Amจะ กี่วัGmน กี่เดือน กี่ปีA# ก็ยังคิดถึCง..

ฮู้บ่ว่าคิดฮอFด  ฮู้บ่ว่าคิดถึAmฮู้บ่ว่าคน ๆ หนึ่A#ง.. ยังรอเจ้ากลับมCฮู้บ่ว่าอ้ายยังFฮัก  ให้น้องกลับมาAmสาอ้ายบ่อยากเสียน้ำGmตา  อ้ายทนคิดฮอดบ่ไหC(อ้ายยังฮักน้อง(F)อยู่)

F Gm Am |

 A#  บ่มีเจ้า อ้ายจัAmกสิอยู่เพื่อไผ   จักสิ่อยู่Gmได้ฮอดมื้อใด๋A#.. กะบ่C | Cฮู้..

F C/E | Dm C |A# | C |

* | ** | ** |ฟังเพลง - รอเจ้ากลับมา ไอออน 101 - YouTube

เนื้อเพลง รอเจ้ากลับมา ไอออน 101เฮ็ดจังใด๋น้อใจ เฮาจั่งสิลืมเขาได้ คิดฮอดตอนใด๋ กะนั่งฮ้องไห้คนเดียว จมอยู่กับเรื่องเก่าๆอยู่กับความเหงาและความโดดเดี่ยว บ่มีมื้อใด๋ที่เฮาบ่คิดฮอดเขา การจากลา คือทรมานจังซี่ จะ กี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ยังคิดถึง ฮู้บ่ว่าคิดฮอด ฮู้บ่ว่าคิดถึง ฮู้บ่ว่าคนๆหนึ่ง ยังรอเจ้ากลับมา ฮู้บ่ว่าอ้ายยังฮัก ให้น้องกลับมาสา อ้ายบ่อยากเสียน้ำตา อ้ายทนคิดฮอดบ่ไหว (อ้ายยังฮักน้องอยู่) บ่มีเจ้า อ้ายจักสิอยู่เพื่อไผ จักสิ่อยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ กะบ่ฮู้