ที่2ก็ยังดี

  วงกลม   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่2ก็ยังดี วงกลม TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: วงกลม, A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

F G | Am |
F G | Em Am |Dm G | C |

แม้Amฉันจะมาก่อน แต่ไม่ได้หมาEmยความจะเป็นที่หนึ่งได้Fแค่เพียงลึกซึ้Gงแต่ไม่ถึงCกับเป็นแฟนรักFเธอมากเท่าไรG  ไม่มีสิทEmธิ์จะห่วงแหAmเพราะฉัDmนไม่ใช่แฟน ต่อให้ดีGแสนดี เธอคงCไม่มอง

แต่เขAmามาทีหลัง แต่กลับได้ใจEmเธอไปครอบครองฉันFแค่ตัวสำรองG ไม่อาจเรียกร้อCงอะไรจากเธอบอกรักFสักหมื่นพันครั้งล้านครั้งถึงจะดัEmง ก็ไม่มีประโยAmชน์เมื่อคFนที่เธอเลือก.. Dm    ไม่ใช่ฉัGน..แต่เป็นเขGา..

ถึงฉันจะเป็นคนมาก่อFแต่ไม่ได้หมายGความจะเป็นตัวCจริงตำแหน่งที่เธอนั้นมอบให้Fที่หนึ่งไม่ไหGว ต้องพึ่งเขาก็แล้วCกันความจริงฉันนั้นคงเข้าใจGว่ามีสิทธิ์แค่ไหน..หรืEmอว่าฉันมันต้อAmยต่ำที่หนึ่Fงเธอไม่ให้ฉัDmไม่เป็นไรFไอ้คนอย่างฉัGน..ที่สองก็ยังCดี..

Am | Em |F | G |

Am | Em |F G | C |
F Em Am |F Dm | G | G |

* | * |

ไม่เป็นไรFไอ้คนอย่างฉัGน..ที่สองก็ยังCดี..คอร์ดเพลง ที่2ก็ยังดี วงกลม TMG

เนื้อเพลง ที่2ก็ยังดี วงกลม TMG แม้ฉันจะมาก่อน แต่ไม่ได้หมายความจะเป็นที่หนึ่ง ได้แค่เพียงลึกซึ้งแต่ไม่ถึงกับเป็นแฟน รักเธอมากเท่าไร ไม่มีสิทธิ์จะห่วงแหน เพราะฉันไม่ใช่แฟน ต่อให้ดีแสนดี เธอคงไม่มอง แต่เขามาทีหลัง แต่กลับได้ใจเธอไปครอบครอง ฉันแค่ตัวสำรอง ไม่อาจเรียกร้องอะไรจากเธอ บอกรักสักหมื่นพันครั้งล้านครั้ง ถึงจะดัง ก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อคนที่เธอเลือก ไม่ใช่ฉัน แต่เป็นเขา ถึงฉันจะเป็นคนมาก่อน แต่ไม่ได้หมายความจะเป็นตัวจริง ตำแหน่งที่เธอนั้นมอบให้ ที่หนึ่งไม่ไหว ต้องพึ่งเขาก็แล้วกัน ความจริงฉันนั้นคงเข้าใจว่ามีสิทธิ์แค่ไหน หรือว่าฉันมันต้อยต่ำ ที่หนึ่งเธอไม่ให้ฉัน ไม่เป็นไรไอ้คนอย่างฉัน ที่สองก็ยังดี ไม่เป็นไรไอ้คนอย่างฉัน ที่สองก็ยังดี