กราบ

 Born Again  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กราบ Born Again
เนื้อร้อง: พรรษวุฒิ แย้มศิริ, พัฒน์ภูมิ ปัทมวัฒน์วงศ์, ณัฐดนัย อาลัยสุขทำนอง: พัฒน์ภูมิ ปัทมวัฒน์วงศ์, ณัฐดนัย อาลัยสุขเรียบเรียง: พรรษวุฒิ แย้มศิริ, ณัฐดนัย อาลัยสุขดนตรี: ณัฐดนัย อาลัยสุขสังกัดค่าย: Mellow Meติดต่องานแสดง: 0626122122

C | Fmaj7 |Am G | Fmaj7 |

แววตาคู่นั้Cน.. ไออุ่นที่ฉัFmaj7นได้เคยโอบกอดคำบอกรักAmเบา ๆ จูบนั้นGของเรา..ยังติดอยู่Fmaj7ในใจ

ไม่อยากคิดถึCง.. ในวันที่ฉันFmaj7นั่นไล่เธอไปเพียงแค่เพราAmะอารมณ์โกรธถึGงฉันขอโทษเธอคงไม่Fmaj7อภัย..

ปล่อยมืDmอเธอเอง บอกลาเธอเองกลับเป็นฉัEmนที่ต้องเสียใCไม่รู้Dmจริง ๆ ต้องทำยังไง แต่อยากขอFให้เธอนั้นอยู่G..

เธออย่าไปเลยFmaj7ได้ไหม.. ฉันอยู่ไม่ได้G/Fจริง ๆ ..ฉันยอมทุกEmอย่าง แลกEกับการได้เธอAmคืนมา  Gก้มกราบเธอเป็Fmaj7นล้านครั้ง..อ้อนวอนทุกทาEmงเพื่อยื้อเวลาอยากขDmอ.. แค่ไม่เสีFmยเธอไป ฉันยอม..

C | Fmaj7 |Am G | Fmaj7 |

 C  ฉันยังคงติดอยู่ในภวังค์แห่งความคิด Fmaj7  ข้างในหัวใจไม่ลืมเธอเลย ไม่โทษเธอเลยแม้สักนิด Am  มีเพียงแค่ความผิด..ที่ฝัGงอยู่ในรากลึกของจิตใจ Fmaj7  แม้กราบกรานเพียงใดเธอก็ไม่ยกโทษ   และคงไม่สนใจ

 C  ไม่มีเธอแล้ว ฉันนั้น..เหมือนเป็นคนบ้า Fmaj7  ไม่มีเธอแล้ว จิตใจล่องลอยเหมือนวิญญาณไร้ค่า   คำว่าAm Aloha.. ไม่มีอีกแล้วGในเช้าตอนตื่นนอน   จะใช้Fmaj7ชีวิตเช่นไร   ถ้าไม่มีเธออยู่ ในวันที่ฝนเปียกปอน

* | ** |

C | Dm |Am G | Fmaj7 |

Dm | Em C |Dm | F G |

** |

C | Dm |Am G | Fmaj7 |คอร์ดเพลง กราบ Born Again

เนื้อเพลง กราบ Born Again แววตาคู่นั้น ไออุ่นที่ฉันได้เคยโอบกอด คำบอกรักเบาๆจูบนั้นของเรา ยังติดอยู่ในใจ ไม่อยากคิดถึง ในวันที่ฉันนั่นไล่เธอไป เพียงแค่เพราะอารมณ์โกรธ ถึงฉันขอโทษเธอคงไม่อภัย ปล่อยมือเธอเอง บอกลาเธอเอง กลับเป็นฉันที่ต้องเสียใจ ไม่รู้จริงๆต้องทำยังไง แต่อยากขอให้เธอนั้นอยู่ เธออย่าไปเลยได้ไหม ฉันอยู่ไม่ได้จริงๆ ฉันยอมทุกอย่าง แลกกับการได้เธอคืนมา ก้มกราบเธอเป็นล้านครั้ง อ้อนวอนทุกทางเพื่อยื้อเวลา อยากขอ แค่ไม่เสียเธอไป ฉันยอม ฉันยังคงติดอยู่ในภวังค์แห่งความคิด ข้างในหัวใจไม่ลืมเธอเลย ไม่โทษเธอเลยแม้สักนิด มีเพียงแค่ความผิด ที่ฝังอยู่ในรากลึกของจิตใจ แม้กราบกรานเพียงใดเธอก็ไม่ยกโทษ และคงไม่สนใจ ไม่มีเธอแล้ว ฉันนั้น เหมือนเป็นคนบ้า ไม่มีเธอแล้ว จิตใจล่องลอยเหมือนวิญญาณไร้ค่า คำว่า Aloha ไม่มีอีกแล้วในเช้าตอนตื่นนอน จะใช้ชีวิตเช่นไร ถ้าไม่มีเธออยู่ ในวันที่ฝนเปียกปอน