กินเหล้าเป็นหมู่กูแหน่

 ใหม่ กอบกุล  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กินเหล้าเป็นหมู่กูแหน่ ใหม่ กอบกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนุ่มอินดี้ขี้ไก่เดือนเรียบเรียง: โกโก้ ปั่นโปรดิวเซอร์: ลายเพลิน เร็คคอร์ด

A E/G# | F#m |D | E |
A E/G# | F#m |D | E |A E/G# F#m |

สูF#m อยู่ไสสู.. มากินเหล้Eาเป็นหมู่กูแหน่มื้อนี้Dเฮาอกหักแหม๋ กะย้อนว่Eาผู้สาวถิ่มไปมัF#mนบ่เป็นตาอยู่.. เฮาบ่ฮู้Eสิเฮ็ดแนวใด๋กะเลยDกินเหล้าล้างใจ  เผื่อมันEสิได้ลืมเขา.. E

เฮาDบ่คึดเลยว่า.. เขC#mาสิมาเฮ็ดไF#mด้ถิ่มเฮาDไปเอาผู้ใหม่.. โฮEโฮ...  E

จัดให้เฮาแหน่เสี่Aยว เหล้าสีเพียว E/G#ๆ บ่ต้องโซดF#mฉลอEงให้คนใจหมDา.. ที่มันเฮ็Eดให้เฮาเกือบตA Eาย..สิจื่อ สิจำA.. สิเซาฮักE/G#ผู้ใด๋ง่าย F#mผ่านมEาสิคึดว่าทานไปD..เกิดซาติใด๋E กะอย่าได้Aเจอ..(E)

อยากสิกินF#mให้มันเมา ๆ .. ให้ลืมEผู้หญิงหลายใจเทมาDหน่ำ ๆ สหาย มื้อนี้เฮาจ่าEยเอง..   E

* |

A E/G# | F#m E |D | E |

** | ** |

สิจื่อ สิจำA.. สิเซาฮักE/G#ผู้ใด๋ง่าย F#mผ่านมEาสิคึดว่าทานไปD..เกิดซาติใด๋E กะอย่าได้Aเจอ..E

A E/G# | F#m E |D | E |A |คอร์ดเพลง กินเหล้าเป็นหมู่กูแหน่ ใหม่ กอบกุล

เนื้อเพลง กินเหล้าเป็นหมู่กูแหน่ ใหม่ กอบกุล สู อยู่ไสสู มากินเหล้าเป็นหมู่กูแหน่ มื้อนี้เฮาอกหักแหม๋ กะย้อนว่าผู้สาวถิ่มไป มันบ่เป็นตาอยู่ เฮาบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใด๋ กะเลยกินเหล้าล้างใจ เผื่อมันสิได้ลืมเขา เฮาบ่คึดเลยว่า เขาสิมาเฮ็ดได้ ถิ่มเฮาไปเอาผู้ใหม่ โฮโฮ จัดให้เฮาแหน่เสี่ยว เหล้าสีเพียวๆบ่ต้องโซดา ฉลองให้คนใจหมา ที่มันเฮ็ดให้เฮาเกือบตาย สิจื่อ สิจำ สิเซาฮักผู้ใด๋ง่ายๆผ่านมาสิคึดว่าทานไป เกิดซาติใด๋ กะอย่าได้เจอ อยากสิกินให้มันเมาๆ ให้ลืมผู้หญิงหลายใจ เทมาหน่ำๆสหาย มื้อนี้เฮาจ่ายเอง สิจื่อ สิจำ สิเซาฮักผู้ใด๋ง่ายๆผ่านมาสิคึดว่าทานไป เกิดซาติใด๋ กะอย่าได้เจอ