ไม่หลาบจำ

  Gear Knight   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่หลาบจำ Gear Knight เกียร์ไนต์
สังกัดค่าย: RS

C#m B | A |C#m B | A |
C#m B | A |C#m E | B E |

 C#m  เห็นภาพเดิม ๆB วนมาเพื่อเริ่มAใหม่   ภาพที่เธC#mอดูใกล้ตาBยเดินร้องไห้Aเข้ามา C#m  แล้วนั่งระบาBยว่าเขาไม่เห็นAค่า   จะไม่ยอC#mมกลับไปหาBเขา ไม่ว่าAยังไง

หรือF#เธอก็ลืมหมดแล้ว..ว่าได้พูดAอะไรเขามF#าก็อดไม่ไหว อยากกลับไปAให้เขาย่ำยีB

 E  เจ็บจะตาB/D#ยทำไมไม่จำC#m   รอยที่โดAนเขาทำBทิ้งไว้E.. ไม่ได้เตือB/D#นให้เธอรักดีA E  อยากจะเป็B/D#นอย่างเดิมก็ได้C#m   ไปซะไปA ไปโดBนซ้ำ ๆE  เผื่อว่าเธB/D#อจะจำกว่านี้A..

 C#m  โง่ได้คนเรBา ใคร ๆ ก็เคยAทำ   แต่ว่าผิดC#mแล้วต้องจำB ไม่ใช่โง่Aทุกที C#m  ห้ามเลือดในใจBไม่ทันจะหาAยดี   อยากจะรู้C#m บอกหน่อยซิB หลาบจำเป็นAบ้างไหม

* | ** |

C#m | B |A | A B |

** |

E B/D# | C#m A B | E B/D# | A | ( x2 )

C#m B | A | ( x3 ) | C#m E | B | C#m |คอร์ดเพลง ไม่หลาบจำ Gear Knight เกียร์ไนต์

เนื้อเพลง ไม่หลาบจำ Gear Knight เกียร์ไนต์ เห็นภาพเดิมๆวนมาเพื่อเริ่มใหม่ ภาพที่เธอดูใกล้ตายเดินร้องไห้เข้ามา แล้วนั่งระบายว่าเขาไม่เห็นค่า จะไม่ยอมกลับไปหาเขา ไม่ว่ายังไง หรือเธอก็ลืมหมดแล้ว ว่าได้พูดอะไร เขามาก็อดไม่ไหว อยากกลับไปให้เขาย่ำยี เจ็บจะตายทำไมไม่จำ รอยที่โดนเขาทำทิ้งไว้ ไม่ได้เตือนให้เธอรักดี อยากจะเป็นอย่างเดิมก็ได้ ไปซะไป ไปโดนซ้ำๆ เผื่อว่าเธอจะจำกว่านี้ โง่ได้คนเรา ใครๆก็เคยทำ แต่ว่าผิดแล้วต้องจำ ไม่ใช่โง่ทุกที ห้ามเลือดในใจไม่ทันจะหายดี อยากจะรู้ บอกหน่อยซิ หลาบจำเป็นบ้างไหม