กะแค่ผู้ชาย

 อาม ชุติมา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กะแค่ผู้ชาย อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาม ชุติมาเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนติดต่องานแสดง: 0832595985

A#m G# | Fm A#m |F# Fm | A#m |

กินF#ข้าว..บ่Fmลง.. ยังA#mคงคิดฮอดหลายทั้F#งหลับ ทั้งน้ำG#ตาไหล..ในFmแต่ละคืA#mบ่F#อยาก..เฮ็ดอีG#หยัง.. นอFmนบ่หลับ แต่บ่A#mอยากตื่นเห็นF#แต่หน้าอ้ายกับG#คนอื่น..อยู่ในA#mสมอง..

หม่องที่เฮาD#mเคยไป เสื้อเคยใส่Fmคู่กันสิ่งที่เคD#mยผูกพัG#น ยังจำขึ้นC#ใจเรื่องที่มันD#mผ่านมG#า ย้อนเวลFmาบ่ได้A#mมันสิยาD#mกปานใด๋ ประสาตัดใจG#จากเขา

กะแค่ผู้ชาF#ย ที่เฮาเคยG#ฮักเคยฝาFmก เคยฝังหัวใA#mมันยากแท้บ้F#อ ก็แค่ตัดG#ใจ จักสิไห้C#นำเฮ็ดหยัFบ่คิดสิลืF#ม และยังฮักG#แฮง แต่ว่ามันFmกะแค่ความA#mหลังถึงสิเป็F#นจั่งใด๋กะส่าG#ง เฮาตั้งตัดใA#m

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# Fm |
F# G# | Fm A#m |F# G# | A#m |

* | ** | ** |

ถึงสิฮักF#อ้ายหลายกะส่าG#ง เฮาตั้งตัดA#mใจ

A#m G# | Fm A#m |F# Fm | A#m |คอร์ดเพลง กะแค่ผู้ชาย อาม ชุติมา

เนื้อเพลง กะแค่ผู้ชาย อาม ชุติมา กินข้าว บ่ลง ยังคงคิดฮอดหลาย ทั้งหลับ ทั้งน้ำตาไหล ในแต่ละคืน บ่อยาก เฮ็ดอีหยัง นอนบ่หลับ แต่บ่อยากตื่น เห็นแต่หน้าอ้ายกับคนอื่น อยู่ในสมอง หม่องที่เฮาเคยไป เสื้อเคยใส่คู่กัน สิ่งที่เคยผูกพัน ยังจำขึ้นใจ เรื่องที่มันผ่านมา ย้อนเวลาบ่ได้ มันสิยากปานใด๋ ประสาตัดใจจากเขา กะแค่ผู้ชาย ที่เฮาเคยฮัก เคยฝาก เคยฝังหัวใจ มันยากแท้บ้อ ก็แค่ตัดใจ จักสิไห้นำเฮ็ดหยัง บ่คิดสิลืม และยังฮักแฮง แต่ว่ามันกะแค่ความหลัง ถึงสิเป็นจั่งใด๋กะส่าง เฮาตั้งตัดใจ ถึงสิฮักอ้ายหลายกะส่าง เฮาตั้งตัดใจ