ผัวเขามาเอาคืน

 เด่นชัย วงศ์สามารถ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผัวเขามาเอาคืน เด่นชัย วงศ์สามารถ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง/ดนตรี: วิทย์ เด็กบ้านนอกสังกัดค่าย: TOPLINE Music

D#m | D#m | D#m |

G#m C# | A#m D#m |B C# | D#m | |

รัD#mบได้ทุกอย่างที่นางเคยA#mบอกน้อD#mงเคยช้ำชอC#กจากชายF#คนนั้นเขาเฮ็G#mด..ให้มีC#น้ำตา  ถึงเวลาF#ต้องแยกจากกัD#mเจ้Bาเว้ามาสั้น ๆ .A#.  น้องเป็นแม่D#mฮ่าง

ชาวนD#mากับงูจงอางถึงทางต้องA#mจบเมื่อได้พบD#mผัวเก่าของเจ้C#าเขาคืนกลับF#มาถ่านG#mไฟเก่าลุกโC#ชน  เมื่อเขาF#นั่งบีบน้ำD#mตาอ้ายต้อBงเสียน้องหล่า..คืนให้เขA#า..

ผัวเก่G#mา..มันดีD#mกว่าอ้ายบ้อหล่าน้องจั่Bงถิ่มคำสัญญา กลับไปหาเขA#า..

ถ่านD#mไฟเก่าเผาใจC#อ้ายจนแหลกลาD#mผัวเก่าคนนั้Bน..มันมาC#ทวงเจ้าF#คืน..  A#ไสBว่าเลิกกันแล้C#ว  ฮักตายA#mบ่มีวันฟื้D#mเขาBคือกลับมาC# A#คืน..     ยืนทวงสิทธิ์ของผัวD#mเก่า

D#m A#m | D#m C# | F# |
G#m C# | A#m D#m |B A# | Fm |

* | ** |

G#m C# | A#m D#m |B A# | Fm |คอร์ดเพลง ผัวเขามาเอาคืน เด่นชัย วงศ์สามารถ

เนื้อเพลง ผัวเขามาเอาคืน เด่นชัย วงศ์สามารถ รับได้ทุกอย่างที่นางเคยบอก น้องเคยช้ำชอกจากชายคนนั้น เขาเฮ็ด ให้มีน้ำตา ถึงเวลาต้องแยกจากกัน เจ้าเว้ามาสั้นๆ น้องเป็นแม่ฮ่าง ชาวนากับงูจงอางถึงทางต้องจบ เมื่อได้พบผัวเก่าของเจ้าเขาคืนกลับมา ถ่านไฟเก่าลุกโชน เมื่อเขานั่งบีบน้ำตา อ้ายต้องเสียน้องหล่า คืนให้เขา ผัวเก่า มันดีกว่าอ้ายบ้อหล่า น้องจั่งถิ่มคำสัญญา กลับไปหาเขา ถ่านไฟเก่าเผาใจอ้ายจนแหลกลาญ ผัวเก่าคนนั้น มันมาทวงเจ้าคืน ไสว่าเลิกกันแล้ว ฮักตายบ่มีวันฟื้น เขาคือกลับมาคืน ยืนทวงสิทธิ์ของผัวเก่า