คิดเองเออเอง

  โซดา   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดเองเออเอง โซดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: KPS & เสี่ยวสตอรี่ติดต่องานแสดง: 0959566685, 0973327989

E | G#m |F#m B | E |

คิดEไปเองว่าเขามีใจว่าเขาG#mฮักคิC#mดไปเองว่าใจของเขามีแต่เฮBก็แค่Eคนคุย เพื่อคั่นเวลา เพื่อคลG#mายเหงาแต่ใจAของเขาบ่มีเฮาเลBย..

 A  อุตส่าห์เทฮักใปเบิ่ดทั้G#mงใจแต่สุดท้าF#mย..เขาคืAอบ่ฮักเฮB

คิดเองเออเอEง..ว่าเขาฮัG#mก ว่าเขามีC#mใจ   Bเจ็บบ่Aหัวใจ ได้รางวัลBเป็นน้ำตาคิดไปคนเดีEยว ฮักเขาหลG#mายจนสิเป็นบ้C#mอ้ายฮักเจ้าแฮBงฮู้บ่น้องAหล่า..  (B)(ฮ้องไF#mห้จนน้ำตBาบ่มีสิไหEล)

A | G#m |F#m A | B |

E | A |F#m G#m | A |
E | A |F#m B | A B |

* | ** | ** |

ฮ้องไF#mห้จนน้ำตBา.. บ่มีสิไหEล..ฟังเพลง - คิดเองเออเอง โซดา - YouTube

เนื้อเพลง คิดเองเออเอง โซดา คิดไปเองว่าเขามีใจว่าเขาฮัก คิดไปเองว่าใจของเขามีแต่เฮา ก็แค่คนคุย เพื่อคั่นเวลา เพื่อคลายเหงา แต่ใจของเขาบ่มีเฮาเลย อุตส่าห์เทฮักใปเบิ่ดทั้งใจ แต่สุดท้าย เขาคือบ่ฮักเฮา คิดเองเออเอง ว่าเขาฮัก ว่าเขามีใจ เจ็บบ่หัวใจ ได้รางวัลเป็นน้ำตา คิดไปคนเดียว ฮักเขาหลายจนสิเป็นบ้า อ้ายฮักเจ้าแฮงฮู้บ่น้องหล่า (ฮ้องไห้จนน้ำตาบ่มีสิไหล) ฮ้องไห้จนน้ำตา บ่มีสิไหล