ไม่ชวนให้รักกัน

 เท่ห์ อุเทน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ชวนให้รักกัน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

D#m | A# |B | A# |
D#m | A# |B | D#m |

ดูD#mแลเธอปานไข่A#ในหิน เป็นBแม่ยอดขมอA#งอิ่มฉัD#mนมันแค่คนขัA#ดสนิม ยอมBเธอทุกอย่างที่ต้องกาD#m

แต่เรื่องรักF#เขา ฉันยืนยันไม่C#ยอมพูดหว่านล้อA#ม ขอร้องก็ไม่เชื่D#mอกันหล่ออย่างเขF#า มีแฟนคลับจอC#ยทุกวันเธBอก็ยังดึงดันที่จะไปA#

ต่อจากนี้ไD#mป  จะไม่รบA#กวนจะไม่เชิBญ ไม่ชวน ไม่กวนให้รักกัA#ต่อจากนี้ไD#mป  ไม่ต้องรักA#ฉันจะรักใคBร ก็ช่างมัC#น ตัวของเธD#m

D#m | A# |B | A# |
D#m | A# |B C# | D#m |

ทำD#mตัวดี ๆ นะ เธA#อบอกฉันแล้BวเธอจะรักฉันนานA# ๆฉัD#mนมันคนซื่อออA#กอย่างนั้นพูดBหวาน ๆ หน่C#อย ก็ต้องยอD#m

* | ** |

D#m | A# |B | A# |
D#m | A# |B | D#m |

* | ** | ** |

D#m | A# |B | A# |
D#m | A# |B C# | D#m |ฟังเพลง - ไม่ชวนให้รักกัน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง ไม่ชวนให้รักกัน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ดูแลเธอปานไข่ในหิน เป็นแม่ยอดขมองอิ่ม ฉันมันแค่คนขัดสนิม ยอมเธอทุกอย่างที่ต้องการ แต่เรื่องรักเขา ฉันยืนยันไม่ยอม พูดหว่านล้อม ขอร้องก็ไม่เชื่อกัน หล่ออย่างเขา มีแฟนคลับจอยทุกวัน เธอก็ยังดึงดันที่จะไป ต่อจากนี้ไป จะไม่รบกวน จะไม่เชิญ ไม่ชวน ไม่กวนให้รักกัน ต่อจากนี้ไป ไม่ต้องรักฉัน จะรักใคร ก็ช่างมัน ตัวของเธอ ทำตัวดีๆนะ เธอบอกฉัน แล้วเธอจะรักฉันนานๆฉันมันคนซื่อออกอย่างนั้น พูดหวานๆหน่อย ก็ต้องยอม