พอเถอะหัวใจ

  ป๊อป ณัชชา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พอเถอะหัวใจ ป๊อป ณัชชา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ครูน้อยหน่าเรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นครโปรดิวเซอร์: สรรเพชร เซียนรองมวยติดต่องานแสดง: 0831817805

G# | Gm |Fm | A# |

ไม่D#ต้องพบเจอ ไม่ต้องกาGmรเพิ่มความทรงจำเพราะที่ผ่าCmนมานั้น ฉันยังจำและลืFmมไปลงก่อนนอG#นทุกครA#า หลับตGาก็ยังไม่ปCmลงภาพเธอคFmง..ฝังในจิตใA#

เป็D#นแค่คนแอบรัก ไม่มีทาGmงได้เป็นคนรักเธอแค่วนCmมาพัก พอหายดีแล้วเธอก็FmกลับไปเคG#ยฝืนทA#นเจ็บกี่หนGก็ทนร้องไCmห้ไม่มีค่Fmาอะไร..มากไปกว่านี้A#..

เดิD#นออกมาน่ะดีGmแล้ว เพราะรักG#มันเกินจะทG#mที่ได้เห็Gmน..เธอรักCmคนอื่น จะฝืFmนใจได้ยังไA#ไม่D#ใช้การยอมGmแพ้  พG#อเถอะพอหัวใG#mที่เธอทำGm..เหมือนว่Cmามีใจทั้งที่รู้Fm..ข้างในA#ว่ามันไม่เคยD#มี

G# A# | G Cm |Fm | A# |

เป็D#นแค่เพียงนิทาน.. ที่อ่าGmนและเศร้าลำพังกลัวจCmะผิดหวัง ถ้าพลั้งพูดคำว่ารัFmกไปเลG#ยฝืนทA#น เจ็บกี่หGนจนท้อหัวใCmแต่บทสุดท้าFmยยังไง..เธอก็ไปอยู่ดีA#..

* |

G# A# | G Cm |Fm | A# |

* |ฟังเพลง - พอเถอะหัวใจ ป๊อป ณัชชา - YouTube

เนื้อเพลง พอเถอะหัวใจ ป๊อป ณัชชา ไม่ต้องพบเจอ ไม่ต้องการเพิ่มความทรงจำ เพราะที่ผ่านมานั้น ฉันยังจำและลืมไปลง ก่อนนอนทุกครา หลับตาก็ยังไม่ปลง ภาพเธอคง ฝังในจิตใจ เป็นแค่คนแอบรัก ไม่มีทางได้เป็นคนรัก เธอแค่วนมาพัก พอหายดีแล้วเธอก็กลับไป เคยฝืนทนเจ็บกี่หนก็ทนร้องไห้ ไม่มีค่าอะไร มากไปกว่านี้ เดินออกมาน่ะดีแล้ว เพราะรักมันเกินจะทน ที่ได้เห็น เธอรักคนอื่น จะฝืนใจได้ยังไง ไม่ใช้การยอมแพ้ พอเถอะพอหัวใจ ที่เธอทำ เหมือนว่ามีใจ ทั้งที่รู้ ข้างในว่ามันไม่เคยมี เป็นแค่เพียงนิทาน ที่อ่านและเศร้าลำพัง กลัวจะผิดหวัง ถ้าพลั้งพูดคำว่ารักไป เลยฝืนทน เจ็บกี่หนจนท้อหัวใจ แต่บทสุดท้ายยังไง เธอก็ไปอยู่ดี