บทเพลงแห่งการร่ำลา

  เสถียร ทำมือ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บทเพลงแห่งการร่ำลา เสถียร ทำมือ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสถียร ทำมือ, Deram นิมิตเรียบเรียง: เสถียร ทำมือสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Em | G |Am B7 D | Em |

อย่าเอ่Emยคำว่าจากลามันอ่อนล้Dา ทั้งกาย ทั้งใจ   Bmอย่าเอ่Emยคำว่าจากไป หัวใจDยังปรารถนาอย่าเอ่ยGคำว่าจากลา เพราะว่าฉันEmนั้นไม่มีใคร GทำไมAmถึงต้องจากไป อะไรDนั้นคืBmอเหตุผEmล..

ก็คนEmมันมีหัวใจ เป็นใคDรก็ต้องห่วงหา   Bmไม่อยาEmกให้ถึงเวลา เวลาDที่ต้องจากไปน้ำตาGมันกลั้นไม่ไหว หัวใจEmฉันคงสลาย  Gถ้าเธAmอต้องมาจากไปแล้วใคDรจะเป็Bmนห่วงฉัEmน..

ความรักGนั้นมันสำคัDญ เมื่อมีฉัGนก็ต้องมีเธDคิดถึงAmเธออยู่เสมอ รักเธAmอ รักเธอทุกวัDทุกวัGนฉันนั้นรักเธDกลับมารัGก เพราะเรารักกัDนั่นคือAmความจริง เพราะฉัBmนนั้นคDงขาดใจEm

ไม่เอ่Emยคำว่าจากลาเพราะว่าฉัDนนั้นยังห่วงใย   Bmไม่เอ่ยEmคำว่าจากไป หัวใจDยังปรารถนาไม่เอ่ยGคำว่าจากลา หันมาEmเป็นกำลังใจ  Gก้าวไปAmด้วยกันสองคนอดทDนเพราะเรBmารักกัEm

Em | D Bm |Em | D |
G | Em |Am D Bm | Em |

* | ** | * |

นั่นคือAmความจริง เพราะฉัBmน.. นั้นคงขาดใจEm..

Am Bm D | Em |คอร์ดเพลง บทเพลงแห่งการร่ำลา เสถียร ทำมือ

เนื้อเพลง บทเพลงแห่งการร่ำลา เสถียร ทำมือ อย่าเอ่ยคำว่าจากลา มันอ่อนล้า ทั้งกาย ทั้งใจ อย่าเอ่ยคำว่าจากไป หัวใจยังปรารถนา อย่าเอ่ยคำว่าจากลา เพราะว่าฉันนั้นไม่มีใคร ทำไมถึงต้องจากไป อะไรนั้นคือเหตุผล ก็คนมันมีหัวใจ เป็นใครก็ต้องห่วงหา ไม่อยากให้ถึงเวลา เวลาที่ต้องจากไป น้ำตามันกลั้นไม่ไหว หัวใจฉันคงสลาย ถ้าเธอต้องมาจากไป แล้วใครจะเป็นห่วงฉัน ความรักนั้นมันสำคัญ เมื่อมีฉันก็ต้องมีเธอ คิดถึงเธออยู่เสมอ รักเธอ รักเธอทุกวัน ทุกวันฉันนั้นรักเธอ กลับมารัก เพราะเรารักกัน นั่นคือความจริง เพราะฉันนั้นคงขาดใจ ไม่เอ่ยคำว่าจากลา เพราะว่าฉันนั้นยังห่วงใย ไม่เอ่ยคำว่าจากไป หัวใจยังปรารถนา ไม่เอ่ยคำว่าจากลา หันมาเป็นกำลังใจ ก้าวไปด้วยกันสองคน อดทนเพราะเรารักกัน นั่นคือความจริง เพราะฉัน นั้นคงขาดใจ