โก๋หลังไมค์

 Motif สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โก๋หลังไมค์ Motif โมทีฟ
สังกัดค่าย: RS

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |

ไม่Dmใช่ ขาเก๋า ขาเก่งไม่Dmใช่ขาเจ๋งสักหน่อยอาDmจจะดูจ๋อยและจืดอาDmจจะดูชืดไปหน่อย

อะแบDmบว่า หญิงเห็น หญิงหน่ายแบบDmว่าชายเห็นเขม่นบอกDmเลยว่าผมไม่เด่นแต่Dmอย่าให้ผมเห็นบางอย่าง

หากเจอDmมัน แท่งกลม ๆ ก็เป็นได้เรื่องละเว้ย(เฮ้ย)มันเอDmาเลย ของขึ้นเลย ที่ซ่อนอยู่ในตัวผมหากเจอDmไมค์ หากเห็นไมค์ จิตใจมันสั่นมันซ่านเอาไมDmค์มา ส่งไมค์มา เลิกจ๋ง เลิกจ๋อยทันที

อะเกิดDmอะ อารมณ์โก๋ อะเกิดอะ อะอะเกิดDmอะ อารมณ์โก๋ อะโก๋หลังไมค์อะเกิดDmอะ อารมณ์โก๋ อะเกิดอะ อะอะเกิดDmอะ อารมณ์โก๋มาโจ๋ มาโจ๋ มาโจ๋ เป็นโก๋หลังไมค์

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

อะแบบDmว่า งานวัด งานบวชแบบDmไม่เคยชวดโอกาสอะแบบDmว่าคาราโอเกะอะแบบDmว่าคอยจ้องตลอด

* | ** |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง โก๋หลังไมค์ Motif โมทีฟ

เนื้อเพลง โก๋หลังไมค์ Motif โมทีฟ ไม่ใช่ ขาเก๋า ขาเก่ง ไม่ใช่ขาเจ๋งสักหน่อย อาจจะดูจ๋อยและจืด อาจจะดูชืดไปหน่อย อะแบบว่า หญิงเห็น หญิงหน่าย แบบว่าชายเห็นเขม่น บอกเลยว่าผมไม่เด่น แต่อย่าให้ผมเห็นบางอย่าง หากเจอมัน แท่งกลมๆก็เป็นได้เรื่องละเว้ย(เฮ้ย) มันเอาเลย ของขึ้นเลย ที่ซ่อนอยู่ในตัวผม หากเจอไมค์ หากเห็นไมค์ จิตใจมันสั่นมันซ่าน เอาไมค์มา ส่งไมค์มา เลิกจ๋ง เลิกจ๋อยทันที อะเกิดอะ อารมณ์โก๋ อะเกิดอะ อะ อะเกิดอะ อารมณ์โก๋ อะโก๋หลังไมค์ อะเกิดอะ อารมณ์โก๋ อะเกิดอะ อะ อะเกิดอะ อารมณ์โก๋ มาโจ๋ มาโจ๋ มาโจ๋ เป็นโก๋หลังไมค์ อะแบบว่า งานวัด งานบวช แบบไม่เคยชวดโอกาส อะแบบว่าคาราโอเกะ อะแบบว่าคอยจ้องตลอด