ตั้งสายกีตาร์โปร่งออนไลน์ # Online Guitar Tuning

เพื่อที่เธอจะบรรเลงเพลงได้อย่างไพเราะละมุนละไม เธอจำเป็นต้องตั้งสายกีตาร์ของเธอให้ตรงตามคีย์มาตรฐานก่อนนะ ซึ่งคีย์มาตรฐานคือ คีย์ E มีโน๊ตเรียงจาก สาย6-สาย1 ดังต่อไปนี้ E2,A2,D3,G3,B3,E4

บางเพลงที่มีคีย์ต้นฉบับติด flat(♭) เช่น Ab,Bb,Db,Eb จะเล่นเล่นง่ายขึ้น หากเธอตั้งสายกีตาร์ของเธอเป็น คีย์ Eb ซึ่งคือการลดเสียงจากการตั้งสายคีย์มาตรฐานลงมาครึ่งเสียง เพื่อให้เธอสามารถเล่นเพลงเหล่านั้นในฟอร์มคอร์ดที่ง่ายๆ แต่ยังได้เสียงตามคีย์ต้อนฉบับอยู่ การตั้งสายคีย์ Eb มีโน๊ตเรียงจาก สาย6-สาย1 ดังต่อไปนี้ Eb2,Ab2,Db3,Gb3,Bb3,Eb4

ถ้าหากว่าเธอเป็นคนที่มีคีย์ในการร้องเพลงไม่สูงนัก เธออาจจะลองตั้งสายกีตาร์เป็น คีย์ D เพื่อที่เธอจะได้เล่นคอร์ดในฟอร์มตามคีย์ต้นฉบับ แต่จะได้เสียงร้องที่ต่ำลง 1 เสียง ซึ่งโน๊ตเรียงจาก สาย6-สาย1 ของการตั้งสายคีย์ D คือ D2,G2,C3,F3,A3,D4

ถ้าเธอเป็นคนที่ร้องเสียงสูงกว่าปกติ เธอจะเล่นและร้องได้อย่างไพเราะและสบายขึ้น หากเธอตั้งสายกีตาร์ของเธอให้เป็น คีย์ F เพื่อที่เธอจะได้เล่นคอร์ดในฟอร์มตามคีย์ต้นฉบับ แต่จะได้เสียงที่สูงขึ้นครึ่งเสียงจากคีย์ปกติ และโน๊ตที่เรียงจาก สาย6-สาย1 ของการตั้งสายกีตาร์คีย์ F คือ F2,A#2,D#3,G#3,C4,F4

การตั้งสายยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบ แนวเพลง และรูปแบบการเล่นกีตาร์ของแต่ละคน แต่ที่ฉันยกตัวอย่างไปข้างต้นนั้น เป็นเพียงรูปแบบการตั้งสายกีตาร์แบบพื้นฐานง่ายๆที่ได้รับความนิยมในหมู่ของคนเล่นกีตาร์ร้องเพลงทั่วไป

เมื่อเธออ่านจดหมายของฉันจนถึงตรงนี้ เธอคงเข้าใจความหมายของการตั้งสายกีตาร์ในแต่ละรูปแบบแล้ว ถ้าเธอมีกีตาร์อยู่ใกล้ๆ ถ้าเธออยากลองหยิบกีตาร์ของเธอมาตั้งสายกับโปรแกรมเทียบคีย์กีตาร์ของฉันด้านลางนี้ก็ได้นะ


  1. E2
  2. A2
  3. D3
  4. G3
  5. B3
  6. E4

ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์ # Online Guitar Tuning