คิดถึงแล้วหล่าว

 หนวด จิรภัทร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงแล้วหล่าว หนวด จิรภัทร

A | E |D | Dm | A |

คิดถึงAแล้วหล่าวรู้หม้าย คิดถึงสEาวที่อยู่ไกลเพียDงห่วงใย อยากให้เธEอหลบมาบ้านยาAงผลัดปีนี้ รู้หม้ายพี่Eอยากเห็นหน้าเธอคงลืDมถิ่นที่จากลา ไม่หวนมEาแล้วบ้านเรา

สัญญBmาในสวนยาง บอกว่ารัF#mกไม่ทิ้งกันสัญญBmาใต้แสงจันทร์ ยังจำF#mไม่เคยลืมหัวใBmจพี่บ่าว..คิดถึงสาF#mวทุกค่ำคืนสาบาBmนไม่เคยลืม ไม่ทิ้งกัE

คิดถึAงแล้วหล่าวรู้หม้าย พี่F#mบ่าวยังห่วงใยอยาAกให้เธอหลบใต้ กรีดยาF#mงที่บ้านเราเห็นAใจตะสาว รอเธF#mอจนใจเหงาอยากให้ควาDม..รักสองเรEา..เหมือนวันก่อA

คิดถึงAแล้วหล่าวรู้หม้าย คิดถึงสEาวที่อยู่ไกลพี่Dไม่เคยเปลี่ยนใจ..รักใคEรนอกจากเธอยาAงผลัดใบแล้วหล่าว ฉันยังเฝ้Eารอเสมอก็ยังDรักเพียงแต่เธอ แม้ว่าเธEอ..ไม่กลับมA Eา..

F#m | D |F#m | D |
A | E |D | E |

* | ** |

 F#m  เหมือนวันก่อDน.. E  เหมือนวันก่อAน..คอร์ดเพลง คิดถึงแล้วหล่าว หนวด จิรภัทร

เนื้อเพลง คิดถึงแล้วหล่าว หนวด จิรภัทร คิดถึงแล้วหล่าวรู้หม้าย คิดถึงสาวที่อยู่ไกล เพียงห่วงใย อยากให้เธอหลบมาบ้าน ยางผลัดปีนี้ รู้หม้ายพี่อยากเห็นหน้า เธอคงลืมถิ่นที่จากลา ไม่หวนมาแล้วบ้านเรา สัญญาในสวนยาง บอกว่ารักไม่ทิ้งกัน สัญญาใต้แสงจันทร์ ยังจำไม่เคยลืม หัวใจพี่บ่าว คิดถึงสาวทุกค่ำคืน สาบานไม่เคยลืม ไม่ทิ้งกัน คิดถึงแล้วหล่าวรู้หม้าย พี่บ่าวยังห่วงใย อยากให้เธอหลบใต้ กรีดยางที่บ้านเรา เห็นใจตะสาว รอเธอจนใจเหงา อยากให้ความ รักสองเรา เหมือนวันก่อน คิดถึงแล้วหล่าวรู้หม้าย คิดถึงสาวที่อยู่ไกล พี่ไม่เคยเปลี่ยนใจ รักใครนอกจากเธอ ยางผลัดใบแล้วหล่าว ฉันยังเฝ้ารอเสมอ ก็ยังรักเพียงแต่เธอ แม้ว่าเธอ ไม่กลับมา เหมือนวันก่อน เหมือนวันก่อน