ไหลตายแน่แม๊

 ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: หล่อ นาปังเรียบเรียง/ดนตรี: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: Topline Music

Fm | Fm |

Fm D# | Fm D# |
G# Fm | A#m D# | Fm |

คึดอยากสิถิ่Fmม กะถิ่G#มซั่นเบาะหFmวาคิดอยากสิมาD# กะมCmาซั่นบ้อFmใจบ่แม่นเหล็กแม่นขาG#ง ดอกไม้ฮิมทFาง..เด้อ้A#mายเด็ดดCmมแล้วโยนทิ้งไปD# อ้ายมีหัวใจG#..อยู่Fm Cเด้..

คิดอยากสิเฮ็Fmด กะเฮ็ดG#ให้อ้ายเจ็บโพFmนอนตาโกนโจกโหวD#ก ย้อนมักเจ้าโพCmด..หน่ายเFmด้ทั้งฮัก ทั้งสูFmน ใจมันหมุ่Fน..พังเA#mคั่นฮู้อ้ายสิบ่เCmท..หัวใจใD#ห้เจ้าเบิดG#พวงคั่นฮู้D#ว่า สิถิ่ม สิขว้าD#/Gจ้างอ้Cmายกะบ่ออG# Fm | G# D# | Fmนซอน..

ไหลตายแหน่C# D#แม๊..   ไหลตายแหน่G# Fmแม๊..ผู้สาวตอแหA#mล คั่นฮู้A#7คือสิสะออCmพอได้แอ้มไข่แดA#mง กะออกแสFmงคือไฟนีออA#mซุมผู้สาวกะล่อD#น นอนไหลตาCmยแหน่แFmม๊

ไหลตายแหน่C# D#แม๊..   ไหลตายแหน่G#แม๊..ซุD#มผู้สาวตอแหD#ล สำมะแจ๊Cmะ ไหลตายแหน่แFmม๊ซุมD#ผู้สาวตอแหD#ล หลายใCmจ ไหลตายแหน่แFmม๊

Fm Cm | Fm Cm |
Fm Cm | G# C | Fm |

Fm D# | Fm D# |
G# Fm | A#m D# | Fm |

คิดอยากสิแFmวะ กะแวะG#ซั่นเบาะหวFmคิดอยากสิป๋D#า กะป๋Cmา คือเฮ็ดคักแFmท้เจ้ากะฮู้อยู่ตั๊Fmว หัวใจFอ้ายนั้นแหA#mม๋เจ้าคือเฮ็ดคักแCmท้ ไหลตายแหน่แม๊D# ผู้สาวขี้ตัFm๋วซุFmมผู้สาวตาปั่D#ว ไหลตาCmยแหน่แFmม๊..

 Fm  ซังหลายผู้สาวขี้ตั๋D#ว ไหลตาCmยแหน่แFmม๊

Fm D# | ( x2 )
G# Fm | A#m D# | Fm |คอร์ดเพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ คึดอยากสิถิ่ม กะถิ่มซั่นเบาะหวา คิดอยากสิมา กะมาซั่นบ้อใจ บ่แม่นเหล็กแม่นขาง ดอกไม้ฮิมทาง เด้อ้าย เด็ดดมแล้วโยนทิ้งไป อ้ายมีหัวใจ อยู่เด้ คิดอยากสิเฮ็ด กะเฮ็ดให้อ้ายเจ็บโพด นอนตาโกนโจกโหวก ย้อนมักเจ้าโพด หน่ายเด้ ทั้งฮัก ทั้งสูน ใจมันหมุ่น พังเพ คั่นฮู้อ้ายสิบ่เท หัวใจให้เจ้าเบิดพวง คั่นฮู้ว่า สิถิ่ม สิขว้าง จ้างอ้ายกะบ่ออนซอน ไหลตายแน่แม๊ ไหลตายแนแม้ ผู้สาวตอแหล คั่นฮู้คือสิสะออน พอได้แอ้มไข่แดง กะออกแสงคือไฟนีออน ซุมผู้สาวกะล่อน นอนไหลตายแน่แม๊ ไหลตายแนแม้ ไหลตายแน่แม๊ ซุมผู้สาวตอแหล สำมะแจ๊ะ ไหลตายแหน่แม้ ซุมผู้สาวตอแหล หลายใจ ไหลตายแน่แม๊ คิดอยากสิแวะ กะแวะซั่นเบาะหวา คิดอยากสิป๋า กะป๋า คือเฮ็ดคักแท้ เจ้ากะฮู้อยู่ตั๊ว หัวใจอ้ายนั้นแหม๋ เจ้าคือเฮ็ดคักแท้ ไหลตายแหน่แม้ ผู้สาวขี้ตั๋ว ซุมผู้สาวตาปั่ว ไหลตายแน่แม๊ ซังหลายผู้สาวขี้ตั๋ว ไหลตายแน่แม๊