นานานานานา

 ทรงไทย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นานานานานา ทรงไทย
เนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคทำนอง: กิตติลักษณ์ โรหิตาจล, ลูกคนเล็กเรียบเรียง: ศุภกร ชูจินดาดนตรี: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่งสังกัดค่าย: Muzik Move Records

A | A |

เกิดAมานาน แต่ไม่นาEนให้พอเข้าใจเหตุและผF#mลมันเยอะไปแล้ว ฉันฟังไม่ค่อยขึ้นสักทีDsus2อยู่Aดี  ๆ  ก็มาฟัEงให้เธอบรรยายเหตุอย่างงี้F#mมันถึงอย่างงั้น ฉันจำไม่ได้อยู่ดีDsus2

ยิ่งบอEกก็ยิ่งงง ๆF#m   ยาวและเยอะ มันงEทำไมไม่พูดตรง  ๆF#m   ฉันมันคงจะโง่Dsus2ไปหน่อย..E

ก็พูดไAทย อยากยังไงก็ว่าEมาเธอก็ได้แต่..นF#mานานานานานานานานานา นานานานDsus2า...  ฮEา..พูดด้วAยใจ อยากจะไปก็พูดEเลย อย่าช้า..นาF#mนานานานา นานานานานา นานานานDsus2า...  ฮEา..

บอAกตรง  ๆ  ไม่ได้ทำใEห้ดีขึ้นหรอกได้เท่านี้F#mก็ได้เท่านี้ แป๊บเดียวก็เข้าที่อย่างเคDsus2ไม่Aเป็นไร  ไม่จำเป็นEต้องมีน้ำตาถ้าชนF#mะไม่ได้ก็แพ้ พูดไปก็มากเรื่องอย่าเลDsus2

* | ** |

 F#m  ไม่รักก็บอกไม่รักสั้น ๆ เท่านั้A   ฉันจะได้ไปเดินหาคนสวย ๆF#m   เหลือให้เจอะอีกเยอะ ทั้งสวย ทั้งรวE   ก็เท่านี้..

A | A |A | Dsus2 E |

A | E |F#m | Dsus2 E |
A | E |F#m | Dsus2 E |

** |

นาAนานานานา..คอร์ดเพลง นานานานานา ทรงไทย

เนื้อเพลง นานานานานา ทรงไทย เกิดมานาน แต่ไม่นานให้พอเข้าใจ เหตุและผลมันเยอะไปแล้ว ฉันฟังไม่ค่อยขึ้นสักที อยู่ดีๆ ก็มาฟังให้เธอบรรยาย เหตุอย่างงี้มันถึงอย่างงั้น ฉันจำไม่ได้อยู่ดี ยิ่งบอกก็ยิ่งงงๆ ยาวและเยอะ มันงง ทำไมไม่พูดตรงๆ ฉันมันคงจะโง่ไปหน่อย ก็พูดไทย อยากยังไงก็ว่ามา เธอก็ได้แต่ นานานานานา นานานานานา นานานานา ฮา พูดด้วยใจ อยากจะไปก็พูดเลย อย่าช้า นานานานานา นานานานานา นานานานา ฮา บอกตรงๆ ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรอก ได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้ แป๊บเดียวก็เข้าที่อย่างเคย ไม่เป็นไร ไม่จำเป็นต้องมีน้ำตา ถ้าชนะไม่ได้ก็แพ้ พูดไปก็มากเรื่องอย่าเลย ไม่รักก็บอกไม่รักสั้นๆเท่านั้น ฉันจะได้ไปเดินหาคนสวยๆเหลือให้เจอะอีกเยอะ ทั้งสวย ทั้งรวย ก็เท่านี้ นานานานานา