ผู้หญิงธรรมดา

 เก่ง จักรพงษ์ สตริง วันแม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้หญิงธรรมดา เก่ง จักรพงษ์
สังกัดค่าย: RS

เธอไม่สวC#ย..ในสายตFmาคนทั่วไA#mอาจไม่ปรD#mะทับใจ ถ้าใครมองC#ผ่านก็แค่ผู้หญิF#maj7งหนึ่งคน..ที่เอFmาแต่ทำอาหาA#mไม่เคยมีD#mสักวัน..ที่จะใส่ใจหน้าG#ตา

อยู่ในครัC#ว..มากกว่าร้าFmนทำผA#mไม่เคยไปเดิD#mนเที่ยวชม..ในศูนย์การC#ค้าห่วงแต่ว่าคF#maj7นของเธอ..ถ้าหากFmเหนื่อย ๆ กลับบ้าA#mนมาหิวข้าD#mวขึ้นมา แล้วใคG#รจะทำให้กิC#

แต่หากจะวัดF#maj7ความสวยด้วยควาFm A#mมดี..เธอคนนี้D#mของฉัน..สวยเกินกว่าใคC#ทุกสิ่งที่เธอF#maj7ทำนั้น มันทำFmให้ฉันซาบซึ้งA#mใจไม่D#mว่าใครจะว่F#าอย่างไรก็ตาG#

เธอเป็นผู้หญิF#maj7งธรรมดาแต่เป็นFmนางฟ้าประจำบ้านบ้D#mานเป็นบ้าน เพราะมีเธC#อยู่ในกับข้าF#maj7วทุกจาน อยู่ในอาหFmารฝีมือเธA#mรัD#mกของฉันจึงอิ่F#มเสมG#อ..ก็เพราะมีเธอที่คอยเติม

C# | Fm A#m |D#m | G# |

อยู่กับเธC#อ.. ไม่รู้ว่านาFmนเท่าไA#mทำให้เธอD#mเสียใจ ไม่รู้กี่C#ครั้งแต่โกรธเท่าไรF#maj7ก็ยังถาม..ว่ากินFmอะไรมาหรือA#mยังถ้ายัD#mง เดี๋ยวแม่G#จะทำให้กิC#

* | ** |

F#maj7 | Fm A#m |D#m F# | G# |

** |

C# | Fm A#m |

กับข้าD#mวของแม่อร่อF#ยทุกคำG#เพราะทำด้วยหัวใจ

C# | Fm A#m |D#m | G# |C# |คอร์ดเพลง ผู้หญิงธรรมดา เก่ง จักรพงษ์

เนื้อเพลง ผู้หญิงธรรมดา เก่ง จักรพงษ์ เธอไม่สวย ในสายตาคนทั่วไป อาจไม่ประทับใจ ถ้าใครมองผ่าน ก็แค่ผู้หญิงหนึ่งคน ที่เอาแต่ทำอาหาร ไม่เคยมีสักวัน ที่จะใส่ใจหน้าตา อยู่ในครัว มากกว่าร้านทำผม ไม่เคยไปเดินเที่ยวชม ในศูนย์การค้า ห่วงแต่ว่าคนของเธอ ถ้าหากเหนื่อยๆกลับบ้านมา หิวข้าวขึ้นมา แล้วใครจะทำให้กิน แต่หากจะวัดความสวยด้วยความดี เธอคนนี้ของฉัน สวยเกินกว่าใคร ทุกสิ่งที่เธอทำนั้น มันทำให้ฉันซาบซึ้งใจ ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตาม เธอเป็นผู้หญิงธรรมดา แต่เป็นนางฟ้าประจำบ้าน บ้านเป็นบ้าน เพราะมีเธอ อยู่ในกับข้าวทุกจาน อยู่ในอาหารฝีมือเธอ รักของฉันจึงอิ่มเสมอ ก็เพราะมีเธอที่คอยเติม อยู่กับเธอ ไม่รู้ว่านานเท่าไร ทำให้เธอเสียใจ ไม่รู้กี่ครั้ง แต่โกรธเท่าไรก็ยังถาม ว่ากินอะไรมาหรือยัง ถ้ายัง เดี๋ยวแม่จะทำให้กิน กับข้าวของแม่อร่อยทุกคำ เพราะทำด้วยหัวใจ