ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

 ตั๊กแตน ชลดา ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: นฤพนธ์ พานทองสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

F#m | F#m |E | C# |

F#m | F#m |E C# | F#m |

ก็อยากดูแEล..ให้มาC#mกกว่านี้เหลือAเกินแต่กลัวจะเพลิF#mน จนเผลอEทำเกินหน้าที่A F#m  ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัAก เลื่อนเป็นคนรัE/G#กไม่ได้สักทีF#m   จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มีBm ยามเห็นเธอเป็นทุกข์C#mใจ

ห่วงอยู่ไกล ๆE เจอะหน้ายิ้มใC#mห้..ด้วยสายตAคอยเป็นธุรF#mะ..ในเรื่Eองที่พอช่วยได้A F#m  ขอโทษบางคราวที่ต้องเหินห่Aาง   และมีบางครั้E/G#งที่เคยขัดF#mใจ   บางอย่างที่ขอมากBmไป   เจ้าที่หัวEใจ..เขาหวF#mงแหน..   F#m

คนที่ไม่ใช่แฟF#mน ทำแทนEทุกเรื่องไม่ได้Aเหนื่อยก็รู้F#m.. เหงEาก็เข้าใBmจ..แต่ไม่อาEจให้ยืมอ้อมAแขนคนA7ที่ไม่ใช่แฟDน ทำแทนEทุกเรื่องไม่ได้Aหน้าที่F#mตามฐานะใBmจ ห้ามเดิEนก้าวล้ำเส้นแฟAภาระในเขตอ้อมแขC#mน ไม่ใช่แฟEนทำแทนไม่ได้A

E C#m | F#m |

ยอมอยู่ข้างใEจ แต่ไม่C#mขอเป็นสำรอAขออย่าได้มอF#mง..ความซื่Eอแล้วแปลว่าง่าA F#m  เมื่อเราเจอกันข้างพรหมลิขิA   ก็อย่าใกล้ชิE/G#ดมากเกินห้ามใF#m   ต้องเจียมตัวว่าเราคือใคBm   แค่แอบรู้ใจE ไม่ใช่Aแฟน

F#m | F#m |F#m | F#m |F#m E | A |
F#m E | F#m |Bm C#m | F#m |

* |

F#m E | F#m |

คนไม่ใช่แBm Eฟน..     ทำแทนAไม่ได้..

F#m | F#m | A |คอร์ดเพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ตั๊กแตน ชลดา ก็อยากดูแล ให้มากกว่านี้เหลือเกิน แต่กลัวจะเพลิน จนเผลอทำเกินหน้าที่ ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก เลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มี ยามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ ห่วงอยู่ไกลๆเจอะหน้ายิ้มให้ ด้วยสายตา คอยเป็นธุระ ในเรื่องที่พอช่วยได้ ขอโทษบางคราวที่ต้องเหินห่าง และมีบางครั้งที่เคยขัดใจ บางอย่างที่ขอมากไป เจ้าที่หัวใจ เขาหวงแหน คนที่ไม่ใช่แฟน ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ เหนื่อยก็รู้ เหงาก็เข้าใจ แต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขน คนที่ไม่ใช่แฟน ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ หน้าที่ตามฐานะใจ ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน ภาระในเขตอ้อมแขน ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ยอมอยู่ข้างใจ แต่ไม่ขอเป็นสำรอง ขออย่าได้มอง ความซื่อแล้วแปลว่าง่าย เมื่อเราเจอกันข้างพรหมลิขิต ก็อย่าใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ ต้องเจียมตัวว่าเราคือใคร แค่แอบรู้ใจ ไม่ใช่แฟน คนไม่ใช่แฟน ทำแทนไม่ได้