มันไม่ง่าย

 ทรงไทย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มันไม่ง่าย ทรงไทย
เนื้อร้อง: จักราวุธ แสวงผลทำนอง: กิตติลักษณ์ โรหิตาจล, ศุภกร ชูจินดา, ทรงไทยดนตรี: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง, Lookkonlek Teamสังกัดค่าย: Muzik Move Records

Bm | Bm |D | D | |

จะBmล้ม จะลุก จะคลานฉันก็จะไปตาBmมทางที่มันนำไปสู่ใจDเธอ..  DสักBmวัน สักวัน สักวันความพยายามBmของฉันจะไปเคาะประตูหัวDใจของเธอ.. D

ต่อให้ฟ้าGจะหลอมละลายลงสู่พื้นดิDคำว่ารักGของฉันยังดังจนเธอได้ยิA

ชีBmวิต ชีวิต ชีวิตฉันใช้ชีวิBmตเพื่อรอจนมีวันที่เธอมอDงเห็น.. Dเมื่อBmไร เมื่อไร เมื่อไรฉันก็ไม่รู้Bm ฉันรู้แค่สักวันเธอจะเข้าใจDที่ฉันเป็น.. D

ต่อให้ใคGรจะฝังฉันลงไปในพื้นดิDคำว่ารักGของฉันยังดังจนเธอได้ยิA

มันDไม่ง่ายกับฉันหรอก..Dที่ทั้งชีวิGตต้องการแค่เธอ..Gแต่ฉัBmนมันเป็นคนบ้าบอและฉันAก็มีความบ้าพอ..จะรGอ..คอยเธAอ..

D | D |

จะBmร้อน จะหนาว จะไกลฉันก็จะไปตาBmมทางที่มันนำไปสู่ใจDเธอ..  Dเป็นBmวัน เป็นเดือน เป็นปีความพยายามBmของฉันจะไปเคาะประตูหัวDใจของเธอ.. D

ต่อให้ฉันGจะหลอมละลายลงสู่พื้นดิDคำว่ารักGของฉันยังดังจนเธอได้ยิA

* | * |

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | A |D | D |

* | * |

D |คอร์ดเพลง มันไม่ง่าย ทรงไทย

เนื้อเพลง มันไม่ง่าย ทรงไทย จะล้ม จะลุก จะคลาน ฉันก็จะไปตามทางที่มันนำไปสู่ใจเธอ สักวัน สักวัน สักวัน ความพยายามของฉันจะไปเคาะประตู หัวใจของเธอ ต่อให้ฟ้าจะหลอมละลายลงสู่พื้นดิน คำว่ารักของฉันยังดังจนเธอได้ยิน ชีวิต ชีวิต ชีวิต ฉันใช้ชีวิตเพื่อรอจนมีวันที่เธอมองเห็น เมื่อไร เมื่อไร เมื่อไร ฉันก็ไม่รู้ ฉันรู้แค่สักวันเธอจะเข้าใจที่ฉันเป็น ต่อให้ใครจะฝังฉันลงไปในพื้นดิน คำว่ารักของฉันยังดังจนเธอได้ยิน มันไม่ง่ายกับฉันหรอก ที่ทั้งชีวิตต้องการแค่เธอ แต่ฉันมันเป็นคนบ้าบอ และฉันก็มีความบ้าพอ จะรอ คอยเธอ จะร้อน จะหนาว จะไกล ฉันก็จะไปตามทางที่มันนำไปสู่ใจเธอ เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี ความพยายามของฉันจะไปเคาะประตู หัวใจของเธอ ต่อให้ฉันจะหลอมละลายลงสู่พื้นดิน คำว่ารักของฉันยังดังจนเธอได้ยิน