แฟนเก็บ

 ตั๊กแตน ชลดา ลูกทุ่ง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟนเก็บ ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: ศิลาแลง อาจสาลีสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

C#m | C#m |

A B | C#m |A G#m | C#m |

อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกัC#mคือคำที่เธอนั้F#mน..ย้ำเตือBนฉันอยู่เสมE C#m  เธอบอกว่างจากตัวBจริง แล้วเธG#mอจะรีบมาเจC#m   รู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อB เมื่อเธอG#mหันหลังจากC#mลา

 C#m  ล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งาC#m   แต่ไม่ให้ความสำคัF#mญ..ยกย่Bอง ออกหน้า ออกEตา C#m  เป็นตุ๊กตาคลายเหBงา อยู่ห้องเช่G#mาคอยเธอโทC#mรมา   เมื่อเธอนึกอยากมาหB   ฉันจึงมีค่G#mาในฐานะC#m | C#mแฟน..

แฟนเก็Aบ อยู่แบบเจ็บ ๆB อย่างคนเป็นC#mน้อยมีหน้าที่คอF#mย..ช่วยเธอบรรเทBา ยามเหงาอ้อC#mมแขนไม่ใช่ตัวจริAง เป็นไม่ได้Bแม้แต่ตัวแทC#mแค่คนที่เธอหลบแฟBน แอบมาหG#mาเวลาใจเC#mฉา..

 C#m  หากใครสักคนเขาเดินเข้ามC#m   คบฉัน ออกหน้า ออกตF#m   ให้เกียรติว่BาฉันคือแฟนEเขา C#m  อยากถามเธอดูสักคำB ปล่อยฉันG#mไปได้หรือเปC#mล่า   หรือจะขังฉันไว้ในเBงา   ทำหน้าที่G#mแฟนเก็บจนC#mตาย

C#m B | A E |C#m F#m | G# | C#m | C#m |

* | ** |

 C#m  อยากถามเธอดูสักคำB ปล่อยฉันG#mไปได้หรือเปC#mล่า   หรือจะขังฉันไว้ในเBงา   เป็นแฟนเก็G#mบของเธอจนตาย..

C#m | F#m G#m | C#m |คอร์ดเพลง แฟนเก็บ ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง แฟนเก็บ ตั๊กแตน ชลดา อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกัน คือคำที่เธอนั้น ย้ำเตือนฉันอยู่เสมอ เธอบอกว่างจากตัวจริง แล้วเธอจะรีบมาเจอ รู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อ เมื่อเธอหันหลังจากลา ล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งาน แต่ไม่ให้ความสำคัญ ยกย่อง ออกหน้า ออกตา เป็นตุ๊กตาคลายเหงา อยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมา เมื่อเธอนึกอยากมาหา ฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน แฟนเก็บ อยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อย มีหน้าที่คอย ช่วยเธอบรรเทา ยามเหงาอ้อมแขน ไม่ใช่ตัวจริง เป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน แค่คนที่เธอหลบแฟน แอบมาหาเวลาใจเฉา หากใครสักคนเขาเดินเข้ามา คบฉัน ออกหน้า ออกตา ให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา อยากถามเธอดูสักคำ ปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า หรือจะขังฉันไว้ในเงา ทำหน้าที่แฟนเก็บจนตาย อยากถามเธอดูสักคำ ปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า หรือจะขังฉันไว้ในเงา เป็นแฟนเก็บของเธอจนตาย