เดิมพัน 2000 กิโล

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เดิมพัน 2,000 กิโล แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยืนยง โอภากุลเรียบเรียง/ดนตรี: ยืนยง โอภากุลโปรดิวเซอร์: ยืนยง โอภากุล

G C | G C |
G C | G C |

หนทาGงที่วางเอาไว้แม้จะไกAmล แต่ใจไม่หวั่Emขอได้วิ่Cงไล่ตามความฝัDจะกัดฟัAmนให้ถึงเส้นชัD

ของพวกเรGา.. คือภาระหน้าที่Emเป็นบุตรที่ดีC.. ของแผ่นดินไทDแผ่นดินที่ให้เราเกิด..

G C | G C |
G C | G C |

หนทาGงกีดขวางไม่มีวันนี้ไทAmยรวมใจเป็นหEmนึ่งจะล้านบาCท หรือเหรียญสลึDก็กองรวAmมกันไว้กองเดีDยว

เพื่อไปพยาบาGล.. ผู้เจ็บไข้ได้ป่วEmรวมใจคอยช่วCย.. เป็นแรงใจคอยเชีDยร์เดิมพันสองพันกิโลG..

โอ๊Cย.. ตั้งสองพันกิโลGถึงมันจะไกลโขD  แต่ไม่ไกลเกินฝัEmน..โอ้Cย.. ด้วยดวงใจที่มุ่งมั่Gเป็นตายไม่หวั่Dน  ขอวางเดิมพันด้วยทำดีG

C | G |D | Em |
C | G |D | G |

** | ** |

วิ่งต่อไปเถิดตูDน  คือชัยชนะของคนไทGวิ่งต่อไปเถิดตูDน  คือชัยชนะแห่งความสามัคคีG

C G | C G |คอร์ดเพลง เดิมพัน2000กิโล แอ๊ด คาราบาว ถึง ตูน บอดี้สแลม

เนื้อเพลง เดิมพัน2000กิโล แอ๊ด คาราบาว ถึง ตูน บอดี้สแลมหนทางที่วางเอาไว้ แม้จะไกล แต่ใจไม่หวั่น ขอได้วิ่งไล่ตามความฝัน จะกัดฟันให้ถึงเส้นชัย ของพวกเรา คือภาระหน้าที่ เป็นบุตรที่ดี ของแผ่นดินไทย แผ่นดินที่ให้เราเกิด หนทางกีดขวางไม่มี วันนี้ไทยรวมใจเป็นหนึ่ง จะล้านบาท หรือเหรียญสลึง ก็กองรวมกันไว้กองเดียว เพื่อไปพยาบาล ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย รวมใจคอยช่วย เป็นแรงใจคอยเชียร์ เดิมพันสองพันกิโล โอ๊ย ตั้งสองพันกิโล ถึงมันจะไกลโข แต่ไม่ไกลเกินฝัน โอ้ย ด้วยดวงใจที่มุ่งมั่น เป็นตายไม่หวั่น ขอวางเดิมพันด้วยทำดี วิ่งต่อไปเถิดตูน คือชัยชนะของคนไทย วิ่งต่อไปเถิดตูน คือชัยชนะแห่งความสามัคคี