เดิมพัน 2000 กิโล

คาราบาว, แอ๊ด คาราบาวแนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G C | G C | ( x2 )

หนทาGงที่วางเอาไว้  แม้จะไกAmลแต่ใจไม่หวั่Emขอได้วิ่Cงไล่ตามความฝัDน  จะกัดฟัAmนให้ถึงเส้นชัDของพวกเรGา.. คือภาระหน้าที่Emเป็นบุตรที่ดีC.. ของแผ่นดินไทDแผ่นดินที่ให้เราเกิด..

G C | G C | ( x2 )

หนทาGงกีดขวางไม่มี  วันนี้ไทAmยรวมใจเป็นหEmนึ่งจะล้านบาCทหรือเหรียญสลึDก็กองรวAmมกันไว้กองเดีDยวเพื่อไปพยาบาGล.. ผู้เจ็บไข้ได้ป่วEmรวมใจคอยช่วCย เป็นแรงใจคอยเชีDยร์เดิมพันสองพันกิโลG..

โอ๊Cย.. ตั้งสองพันกิโลGถึงมันจะไกลโขD  แต่ไม่ไกลเกินฝัEmน..โอ้Cย.. ด้วยดวงใจที่มุ่งมั่Gเป็นตายไม่หวั่Dน  ขอวางเดิมพันด้วยทำดีG

C | G | D | Em |C | G | D | G |

** | ** |

วิ่งต่อไปเถิดตูDน  คือชัยชนะของคนไทGวิ่งต่อไปเถิดตูDน  คือชัยชนะแห่งความสามัคคีG

C G | C G |