อย่าบอก

 Atom ชนกันต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าบอก Atom ชนกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชนกันต์ รัตนอุดมเรียบเรียง: กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์, ชนกันต์ รัตนอุดมโปรดิวเซอร์: กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์สังกัดค่าย: WhiteMusic

Cmaj7 | C7 | Fmaj7 | Fm |
Cmaj7 | C7 | Fmaj7 | Fm |

 Cmaj7    เธอไม่จำเป็นต้องอธิบาCmaj7ยอะไร..     ก็ได้Fmaj7..    เก็บคำพูFmดที่มีเหล่านั้นในใจ Cmaj7    ไม่ต้องพยายามแสดEmงว่าเธอเสียใจ..     ก็ได้Fmaj7..    เก็บความรู้Fmสึกที่มีไว้

เพราะ..ที่เธDmอกำลังบอกฉัEmน..ที่แสดFงอาการเหล่านั้Emน..คือกาDmรบอกฉันว่าเธอต้องไFmป..

อย่าบอกว่าเธอเสียใจFmaj7คนที่Fmaj7เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉัEmอย่าเสียA7เวลาฟูมฟายแทนกัDmเธอยังมีเขาEmรออยู่คนที่ต้องเสียFใจถึงเมื่อไD/F#ร ก็ไม่รู้G(คือฉันไม่ใช่เธอ)

Cmaj7 | C7 | Fmaj7 | Fm |

 Cmaj7    แค่เธอเดินจากไปกับเขาCmaj7เลย..     ก็ได้Fmaj7..      บอกกับฉันFmคำเดียวว่าเธอจะไป Cmaj7    ไม่ต้องสาธยายว่ารู้Emสึกผิดแค่ไหน..     ก็ได้Fmaj7..      มันไม่มีFmประโยชน์อะไร

* | ** | ** |

Cmaj7 | C7 | Fmaj7 | Fm | ( x2 ) | Cmaj7 |คอร์ดเพลง อย่าบอก อะตอม ชนกันต์

เนื้อเพลง อย่าบอก อะตอม ชนกันต์เธอไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูดที่มีเหล่านั้นในใจ ไม่ต้องพยายามแสดงว่าเธอเสียใจ ก็ได้ เก็บความรู้สึกที่มีไว้ เพราะที่เธอกำลังบอกฉัน ที่แสดงอาการเหล่านั้น คือการบอกฉันว่าเธอต้องไป อย่าบอกว่าเธอเสียใจ คนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นฉัน อย่าเสียเวลาฟูมฟายแทนกัน เธอยังมีเขารออยู่ คนที่ต้องเสียใจถึงเมื่อไร ก็ไม่รู้ (คือฉันไม่ใช่เธอ) แค่เธอเดินจากไปกับเขาเลย ก็ได้ บอกกับฉันคำเดียวว่าเธอจะไป ไม่ต้องสาธยายว่ารู้สึกผิดแค่ไหน ก็ได้ มันไม่มีประโยชน์อะไร