เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง

Bandwagon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง BANDWAGON

เธอกลับมGmaj7า.. เพื่อหมุนCmaj7เข็มนาฬิกาให้เดินกลัGmaj7บหลังและใช้Cmaj7คำว่าเสียใจมาฉุดมารั้Amง.. ให้เห็นDใจจำได้ไหGmaj7ม.. เธอทิ้งCmaj7ฉันไปหาใครในวันก่อGmaj7นนั้นโปรดนึCmaj7กถึงคำที่เธอได้บอกกับฉัAmน.. ไม่รักDกัน

ก็อย่าหวังGว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีกเลBmเมื่อเธอนั้นไม่Amเคย.. ให้ควาDมสำคัญฉันGไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับมBmอย่ามัวเสียเวAmลา.. ไม่รัDกเธอแล้G | Dว...

หยุดแค่นั้Gmaj7น.. อย่านึกCmaj7ว่าเธอสำคัญอะไรกับGmaj7ฉันอย่านึCmaj7กว่าเรารักกันอะไรแบบAmนั้น.. ไม่สำDคัญ

อย่ามาหวังGว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีกเลBmเมื่อเธอนั้นไม่Amเคย.. ให้ควาDมสำคัญฉันGไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับมBmอย่ามัวเสียเวAmลา.. ไม่รัDกเธอแล้ว

Gmaj7 | Cmaj7 | ( x2 ) | Am | D |

G | Bm | Am | D | ( x2 ) | G |เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง BANDWAGON