เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง

 Bandwagon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง BANDWAGON
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประเวช นพนิราพาธเรียบเรียง: ประเวช นพนิราพาธสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

เธอกลับมGmaj7า.. เพื่อหมุนCmaj7เข็มนาฬิกาให้เดินกลัGmaj7บหลังและใช้Cmaj7คำว่าเสียใจมาฉุดมารั้Amง.. ให้เห็นDใจจำได้ไหGmaj7ม.. เธอทิ้งCmaj7ฉันไปหาใครในวันก่อGmaj7นนั้นโปรดนึCmaj7กถึงคำที่เธอได้บอกกับฉัAmน.. ไม่รักDกัน

ก็อย่าหวังGว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีกเลBmเมื่อเธอนั้นไม่Amเคย.. ให้ควาDมสำคัญฉันGไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับมBmอย่ามัวเสียเวAmลา.. ไม่รัDกเธอแล้G | Dว...

หยุดแค่นั้Gmaj7น.. อย่านึกCmaj7ว่าเธอสำคัญอะไรกับGmaj7ฉันอย่านึCmaj7กว่าเรารักกันอะไรแบบAmนั้น.. ไม่สำDคัญ

อย่ามาหวังGว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีกเลBmเมื่อเธอนั้นไม่Amเคย.. ให้ควาDมสำคัญฉันGไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับมBmอย่ามัวเสียเวAmลา.. ไม่รัDกเธอแล้ว

Gmaj7 | Cmaj7 | ( x2 ) | Am | D |

G | Bm | Am | D | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง BANDWAGON

เนื้อเพลง เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง BANDWAGONเธอกลับมา เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลัง และใช้คำว่าเสียใจมาฉุดมารั้ง ให้เห็นใจ จำได้ไหม เธอทิ้งฉันไปหาใครในวันก่อนนั้น โปรดนึกถึงคำที่เธอได้บอกกับฉัน ไม่รักกัน ก็อย่าหวังว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีกเลย เมื่อเธอนั้นไม่เคย ให้ความสำคัญ ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับมา อย่ามัวเสียเวลา ไม่รักเธอแล้ว หยุดแค่นั้น อย่านึกว่าเธอสำคัญอะไรกับฉัน อย่านึกว่าเรารักกันอะไรแบบนั้น ไม่สำคัญ อย่ามาหวังว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อเธออีกเลย เมื่อเธอนั้นไม่เคย ให้ความสำคัญ ฉันไม่ได้ขอร้องสักนิดให้เธอกลับมา อย่ามัวเสียเวลา ไม่รักเธอแล้ว